Hitta patientinformation

Här presenteras länkar till kvalitetsgranskad patientinformation på webben.

  • 1177.se  Landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård med information om diagnoser, undersökningar, behandlingar och läkemedel. 
  • Cancerfonden 
  • Fass för allmänheten Läkemedelsinformation
  • Sällsynta hälsotillstånd Socialstyrelsens databas om sällsynta hälsotillstång, d v s ovanliga sjukdomar/skador som leder till omfattande funktionshinder och som finns hos högst 100 personer per miljon invånare. Från 2020 sammanställs underlagen av Ågrenska som är ett nationellt kunskapscentrum för sällsynta diagnoser.

1177 Vårdguiden för vårdpersonal - Innehåller temasidor som stödjer dig i mötet med patienten. 

Giftinformationscentralen (GIC) - Databas från Läkemedelsverket. På webbplatsen finns information om akut förgiftning med läkemedel, kemiska ämnen, svamp- och växtgifter, ormgift m.m. Det går att ringa dygnet runt.

Fass för allmänheten - Läkemedelsinformation.

Sällsynta hälsotillstånd - Socialstyrelsens databas om ovanliga diagnoser.

Dunder - Information från Drottning Silvias barnsjukhus till ditt barn inför sjukhusbesök.

Information på andra språk än svenska

1177 Vårdguiden för vårdpersonal - Patientinformation på andra språk.  Delar av innehållet på 1177.se finns översatta till andra språk, i vissa fall är innehållet översatt till femton olika språk. Använd översatta texter i mötet med patienten.

ClinicalKey - Medicinsk söktjänst med patientinformation. Informationen är på engelska och finns ibland tillgänglig på andra språk. Begränsa till Patient Education.

UpToDate - Innehåller patientinformation i två nivåer. The Basics som besvarar de vanligaste frågorna och Beyond the Basics för patienter som önskar fördjupad information. Viss information finns på spanska. Välj fliken Patient Education.

MedlinePlus - National Institutes of health´s webbplats. Innehåller patientinformation på engelska och spanska, kan även finnas på andra språk.