Hitta patientinformation

Här presenteras länkar till kvalitetsgranskad patientinformation på webben.

 • 1177.se  Landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård med information om diagnoser, undersökningar, behandlingar och läkemedel. 
 • Cancerfonden 
 • Fass för allmänheten Läkemedelsinformation
 • Sällsynta hälsotillstånd Socialstyrelsens databas om sällsynta hälsotillstång, d v s ovanliga sjukdomar/skador som leder till omfattande funktionshinder och som finns hos högst 100 personer per miljon invånare. Från 2020 sammanställs underlagen av Ågrenska som är ett nationellt kunskapscentrum för sällsynta diagnoser.

Information för barn och föräldrar

 • 1177 - Förbereda barn för besök i vården
  Råd om hur föräldrar och barn kan förbereda sig inför undersökningar och behandlingar.
 • 1177 Barn och föräldrar
  Information för föräldrar om graviditet, barns utveckling och hälsa, sjukdomar, funktionshinder m m.
 • Dunder 
  Drottning Silvias BarnsjukhusDatorstödd information till barn inför sjukhusbesök.
 • INFPREG
  Information kring infektionssjukdomar och deras eventuella påverkan på graviditet.

Information på andra språk än svenska

 • Patientinformation på andra språk - 1177.se 
 • MedlinePlus
  National Library of Medicine (NLM) i USA. Patientinformation på engelska och spanska.
 • ClinicalKey
  Information främst på engelska och spanska, men även många andra språk. Endast för vårdpersonal, inloggning krävs
 • UpToDate
  Information på engelska. Endast för sjukhuspersonal, inloggning krävs.