Life science-samverkan

Sahlgrenska Universitetssjukhuset samarbetar med näringsliv och akademi för att bedriva forskning och utveckling i världsklass. Det är ett viktigt led i att bli Sveriges ledande universitetssjukhus. Vi arbetar för goda möjligheter att kombinera kliniskt arbete och forskning, att Sverige ska vara ett föregångsland för införande av precisionsmedicin i vården samt effektiv samverkan för kompetensförsörjning.

Nedan finns ingångar för kliniska studier, test och simulering i klinisk verksamhet samt de vårdområden där sjukhuset är nationellt och internationellt ledande.

ATMP-centrum

ATMP-centrum är en ingång för forskare och företag som vill utveckla avancerade terapiläkemedel. Centrat erbjuder tjänster och stöd kring utveckling av ATMP; vävnadstekniska produkter, kombinerad ATMP, cellterapi och genterapi. Här erbjuds också tillgång till GMP-facilitet.

Biobank Väst

Biobank Väst erbjuder tjänster och vägledning inom biobankning till forskare i hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet. Här kan du få hjälp med insamling, provhantering, lagring och spårbarhet av biobanksprov.

Operationssal

Centrumbildningar

I centrumbildningarna samlas kompetens inom vårdområden där Sahlgrenska Universitetssjukhuset är nationellt och internationellt ledande för att ge den bästa vården till patienter.

Innovationsplattformen

Innovationsplattformen arbetar för att främja utvecklingen av innovationer inom hälso- och sjukvården i samverkan med akademin och life science-sektorn.

Studieförfrågan

Vill du göra en studieförfrågan till Sahlgrenska Universitetssjukhuset? Genom Kliniska Studier Sverige erbjuder Gothia Forum en nationell tjänst, Feasibility Sweden, för forskare och life science-företag som ger en väg in och snabba svar på studieförfrågningar (feasibilities) till den svenska hälso- och sjukvården.

Gothenburg Research School of Health Engineering

​The Gothenburg Research School of Health Engineering (GRSHE) is a joint graduate school for PhD students at Chalmers University of Technology, the Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg, and Sahlgrenska University Hospital.

Tom operationssal

Handlingsplan för samverkan mellan näringsliv och sjukvård

Samverkan mellan sjukvård och näringslivet är betydelsefullt för möjligheten att bedriva forskning och innovation. Detta ger i förlängningen bättre vård och gagnar patienter. För att förtydliga förutsättningarna och stärka möjligheterna för samverkan har en handlingsplan utarbetats. Den ska skapa kunskap, tydlighet och inspiration.