Introduktionsutbildning ADHD

Välkommen till en introduktionsutbildning för dig som är inskriven på ADHD-mottagningen. Filmerna sammanfattar tillsammans det viktigaste att veta om ADHD, vad du själv kan göra och vilka behandlingsalternativ som finns.

Filmerna är framtagna med hjälp av medarbetare från olika yrkesgrupper på mottagningen.

Introduktion

 

Del 1: ADHD ur ett psykologiskt perspektiv

Vad är ADHD?

Klippet går igenom vad ADHD är för något ur ett psykologiskt perspektiv och hur det kan visa sig.

Att vara närstående

Klippet fokuserar på hur det är att vara närstående till en person med ADHD.

Psykologisk behandling

I det här klippet får du veta mer om hur den psykologiska behandlingen går till vid ADHD.

 


Del 2: Läkemedel vid ADHD

Allmän information

I klippet får du allmän information om vilka läkemedel som finns vid ADHD och hur de verkar.

Fördjupning

I det här klippet får du mer fördjupad information om olika läkemedel som finns vid ADHD.


Del 3: Strategier och stöd i vardagen

Introduktion

I klippet introduceras avsnittet strategier och stöd i vardagen och du får en översikt över vilka ämnen som kommer att beröras. 

Tid och planering

Tidsuppfattning och planering är områden som kan vara utmanande för personer med ADHD.

Struktur, vanor och rutiner

Det kan vara svårt att skapa struktur i vardagen med ADHD. I klippet får du veta varför är det viktigt med struktur och rutiner.

Organisera vardagen

Tips och verktyg för att skapa ordning.

Att komma i gång

Tips för att lättare komma igång med uppgifter.

Hjälp och stöd

Hur du tar hjälp av din omgivning och exempel på stöd i form av appar och andra kognitiva hjälpmedel för att underlätta din vardag.

Bra länkar:

Att sätta upp mål

Den avslutande videon i avsnittet handlar om hur du kan sätta upp mål på ett SMART sätt.


Del 4: Stödinsatser

I många fall kan det behövas stöd utifrån för att få en fungerande vardag vad det gäller arbete och fritid. En del av detta kan du få hjälp med från mottagningen men andra insatser är andra myndigheter och föreningar ansvariga för. I denna delen av utbildningen kommer vi att kort presentera vart du kan vända dig i olika frågor.


Vill du veta mer och möta andra med ADHD?

Du som är inskriven på mottagningen kan bli erbjuden att delta i gruppbehandling för din ADHD där du under sex digitala möten träffas i grupp för att lära mer om sjukdomen och dela erfarenheter. Mötena hålls av vårdpersonal på mottagningen.

Hör av dig till mottagningen via 1177 om du vill veta mer om gruppbehandlingen eller har andra frågor.

Chatta med Liv