Enheter

Enheter Psykiatri kognition och äldrepsykiatri

 • Avdelning 81 äldrepsykiatri Sahlgrenska

  Avdelning 81 har en allmänpsykiatrisk inriktning mot äldrepsykiatri samt kognitionspsykiatrisk inriktning.

 • Avdelning 82 äldrepsykiatri Sahlgrenska

  Avdelning 207 har en allmänpsykiatrisk inriktning mot äldrepsykiatri samt kognitionspsykiatrisk inriktning.

 • Centrum för Huntingtons sjukdom

  Vid Centrum för Huntingtons sjukdom tar vi emot dig med Huntingtons sjukdom samt dig som är anlagsbärare eller möjlig anlagsbärare och är i behov av medicinsk bedömning. Vi tar också emot närstående till våra patienter som är i behov av stöd.

 • Minnesmottagning

  Vi tar emot dig som behöver genomgå en utvidgad utredning/specialistbedömning vid misstanke om demenssjukdom där primärvårdens utredning inte gett tillräckligt underlag för att ställa diagnos. På vår mottagning finns ett BPSD-team, som arbetar med patienter med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Vi bedriver även klinisk forskning och läkemedelsstudier.

 • Mobilt team äldrepsykiatri

  Det mobila teamet ska göra akuta uppföljningar av patienter som nyligen skrivits ut eller gått på permission från heldygnsvården inom Psykiatri kognition och äldrepsykiatri.

 • Omsorgspsykiatrisk mottagning

  Vi vänder oss till personer över 18 år med intellektuell funktionsnedsättning och psykiatrisk problematik. Mottagningen erbjuder huvudsakligen konsultativa specialistinsatser kring omvårdnad och medicinering, psykologiskt utrednings- och behandlingsarbete, psykosocialt behandlingsarbete, stöd till närstående och handledning till nätverk. Mottagningen har ett regionalt uppdrag.

 • Psykiatrisk konsultteam för döva och hörselskadade

  Vi tar emot dig som är över 18 år och som har grav hörselnedsättning och dövhet i kombination med psykiatrisk problematik. Anhöriga och närstående som vuxit upp med döva och gravt hörselskadade kan också ta kontakt med konsultteamet. Psykiatriskt konsultteam för döva och hörselskadade ger behandling och utredning på teckenspråk eller via teckenspråkstolk.