Enheter

Enheter Psykiatri kognition och äldrepsykiatri

 • Avdelning 618 anorexi och bulimi

  Avdelning 618 erbjuder heldygnsvård för personer över 25 år med allvarlig ätstörning när behandling i öppenvård och dagsjukvård bedömts som otillräcklig. .

 • Avdelning 81 äldrepsykiatri Sahlgrenska

  Avdelning 81 har en allmänpsykiatrisk inriktning mot äldrepsykiatri samt kognitionspsykiatrisk inriktning.

 • Avdelning 82 äldrepsykiatri Sahlgrenska

  Avdelning 82 har en allmänpsykiatrisk inriktning mot äldrepsykiatri samt kognitionspsykiatrisk inriktning.

 • Centrum för Huntingtons sjukdom

  Vid Centrum för Huntingtons sjukdom tar vi emot dig med Huntingtons sjukdom samt dig som är anlagsbärare eller möjlig anlagsbärare och är i behov av medicinsk bedömning. Vi tar också emot närstående till våra patienter som är i behov av stöd.

 • Minnesmottagning

  Vi tar emot dig som behöver genomgå en utvidgad utredning/specialistbedömning vid misstanke om demenssjukdom där primärvårdens utredning inte gett tillräckligt underlag för att ställa diagnos.

 • Mobilt team äldrepsykiatri

  Mobilt team Äldrepsykiatri (MTÄ) ska göra akuta uppföljningar av patienter som nyligen skrivits ut eller gått på permission från heldygnsvården inom verksamhetsområde neuropsykiatri

 • Neuropsykiatrimottagning Väster

  Vi är en neuropsykiatrisk mottagning som tar emot patienter med ADHD för utredning och behandling samt autism för utredning.

 • Psykiatrisk konsultteam för döva och hörselskadade

  Vi vänder oss till personer över 18 år med dövhet, dövblindhet, grav hörselskada och samtidig psykiatrisk sjuklighet på specialistpsykiatrisk nivå.