Avdelning 82 äldrepsykiatri Sahlgrenska

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - söndag dygnet runt

Besök

Öppettider

 • måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Blå stråket 15
413 46 Göteborg

Besökstider

 • måndag - söndag 13:00 - 16:00
 • måndag - söndag 17:30 - 19:00

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Plan 2 Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Avdelning 82 äldrepsykiatri Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Avdelning 82 har en allmänpsykiatrisk inriktning mot äldrepsykiatri samt kognitionspsykiatrisk inriktning.

Avdelningen vänder sig till personer med demenssjukdom som har svåra BPSD-symtom; Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. Dessa personer har ofta ett utåtagerande beteende med komplicerat psykiatriskt omvårdnadsbehov. Avdelningen har 12 vårdplatser.


Kontakt

Madeleine Wedin

Vårdenhetschef

Vid ditt besök hos oss

När du kommer till oss påbörjar vi din utredning och behandling och din vistelse avslutas med att vi planerar din hemgång. Hur lång tid du är på vår avdelning varierar efter dina behov, men vårdtiden på avdelning är ofta omkring en månad.

När du lämnar prov i vården kan vissa prov komma att sparas i en biobank. Läs mer om biobanker och biobankslagen på 1177:  Prover i vården sparas - 1177

Checklista inför ditt besök

 • Ta med stadiga inneskor och eventuellt hjälpmedel som gånghjälpmedel och hörapparat. 
 • Vi har ingen möjlighet att förvara pengar och värdesaker.
 • Glas, flaskor eller vassa föremål får inte tas med in på avdelningen.

För dig som närstående och besökare:

Vi ber alla besökare att undvika starkt doftande blommor och parfymer.

Vi som arbetar här

Vi arbetar tvärprofessionellt - läkare, sjuksköterska, skötare, arbetsterapeut, kurator och dietist.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Du kan lämna dina synpunkter via 1177 eller till ansvarig chef.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post

Blankett för synpunkter på vården

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar har vi ibland läkare och sjuksköterskor från andra mottagningar och avdelningar. 
Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

När du lämnar prov i vården kan vissa prov komma att sparas i en biobank. Läs mer om biobanker och biobankslagen på 1177:  Prover i vården sparas - 1177

Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett utbildningsansvar vilket innebär att det ibland finns studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under t.ex läkarsamtal. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - söndag dygnet runt

Besök

Öppettider

 • måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Blå stråket 15
413 46 Göteborg

Besökstider

 • måndag - söndag 13:00 - 16:00
 • måndag - söndag 17:30 - 19:00

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Plan 2 Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Avdelning 82 äldrepsykiatri Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Avdelning 82 har en allmänpsykiatrisk inriktning mot äldrepsykiatri samt kognitionspsykiatrisk inriktning.

Avdelningen vänder sig till personer med demenssjukdom som har svåra BPSD-symtom; Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. Dessa personer har ofta ett utåtagerande beteende med komplicerat psykiatriskt omvårdnadsbehov. Avdelningen har 12 vårdplatser.

Vid ditt besök hos oss

När du kommer till oss påbörjar vi din utredning och behandling och din vistelse avslutas med att vi planerar din hemgång. Hur lång tid du är på vår avdelning varierar efter dina behov, men vårdtiden på avdelning är ofta omkring en månad.

När du lämnar prov i vården kan vissa prov komma att sparas i en biobank. Läs mer om biobanker och biobankslagen på 1177:  Prover i vården sparas - 1177

Checklista inför ditt besök

 • Ta med stadiga inneskor och eventuellt hjälpmedel som gånghjälpmedel och hörapparat. 
 • Vi har ingen möjlighet att förvara pengar och värdesaker.
 • Glas, flaskor eller vassa föremål får inte tas med in på avdelningen.

För dig som närstående och besökare:

Vi ber alla besökare att undvika starkt doftande blommor och parfymer.

Vi som arbetar här

Vi arbetar tvärprofessionellt - läkare, sjuksköterska, skötare, arbetsterapeut, kurator och dietist.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Du kan lämna dina synpunkter via 1177 eller till ansvarig chef.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post

Blankett för synpunkter på vården

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar har vi ibland läkare och sjuksköterskor från andra mottagningar och avdelningar. 
Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

När du lämnar prov i vården kan vissa prov komma att sparas i en biobank. Läs mer om biobanker och biobankslagen på 1177:  Prover i vården sparas - 1177

Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett utbildningsansvar vilket innebär att det ibland finns studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under t.ex läkarsamtal. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.


Kontakt

Madeleine Wedin

Vårdenhetschef

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen