Avdelning 618 anorexi och bulimi

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 26B
421 37 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

Plan 2, Högsbo sjukhus.

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Avd 618 anorexi och bulimi
Box 30110
400 43 Göteborg

Avdelning 618 erbjuder heldygnsvård för personer över 25 år med allvarlig ätstörning när behandling i öppenvård och dagsjukvård bedömts som otillräcklig. .

Från och med december 2023 ingår avdelning 618 i en av de fem enheter i landet som fått tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV), vilket innebär att patienter med allvarliga och svårbehandlade ätstörningar från hela landet kan få behandling hos oss.

Vårdtid bedöms individuellt utifrån varje patients behandlingsmål, behov och förutsättningar. Behandlingen utvärderas löpande och vårdtiden kan vara upp till 12 veckor. Avdelningen har 11 vårdplatser.

Din vistelse hos oss

Om du vill söka vård hos oss kan du antingen remitteras av läkare på vårdcentral eller annan mottagning. Alternativt kan du skicka en egenremiss via egenremiss i 1177.se  (länk). Om du redan har en pågående kontakt med en annan mottagning inom specialistpsykiatrin kan du vända dig till din mottagning för att få hjälp med bedömning och ställningstagande till remiss till oss.

Vid ditt besök hos oss

Inför din vistelse hos oss kan det planeras ett bedömningssamtal där du får möjlighet att ställa frågor om vården på vår avdelning och vi försöker göra en första kartläggning av din aktuella problematik. Vid inskrivningen görs en fördjupad bedömning och ställningstagande till lämpliga behandlingsinsatser.

En vårdplan upprättas tillsammans med dig, inklusive anhöriga efter din önskan. Din öppenvård eller den enheten som remitterat dig till oss kan också ha en aktiv roll i detta. I vårdplanen tydliggörs målet med inläggningen utifrån det behov och förutsättningar som finns. Vid behov kontaktas andra vårdinstanser som behöver vara delaktiga i den långsiktiga planeringen.

Vi har en professionell personalgrupp som jobbar med att öka din psykiska och fysiska hälsa genom att normalisera ditt ätande, ge kunskap om sjukdomen och öka ditt självförtroende och din självkänsla. Vi vill också öka din förmåga att ta hand om dig själv och ge dig möjlighet till bättre relationer med andra människor.

Vi kommer arbeta specifikt med de tankar och känslor som är kopplade till ätstörningen. Genom att tillsammans hitta verktyg och strategier som fungerar just för dig, övar du på att bryta mönster och beteenden som upprätthåller ätstörningen. Genom att:

 • Återhämta normal kroppsvikt samt äta regelbundet
 • Bryta kompensatoriska beteenden som tex. rörelsetvång, kräkning.
 • Kartlägga tankar, känslor, kroppsliga förnimmelser och beteenden, och få hjälp med ångesthantering
 • Arbeta med relationen till mat och livsmedel, viktfobi och kroppsuppfattning
 • Ökad sjukdomsinsikt, självkännedom och motivation till att bli frisk
 • Vid permission aktivt tillämpa färdigheter och kunskap från behandlingen

Vi erbjuder gruppbehandlingar men också enskilda samtal. Vi uppmuntrar till anhörigsamtal.

Behandlingsmål

Vi strävar efter att erbjuda evidensbaserad ätstörningsvård enligt bästa tillgängliga kunskap om ätstörningsbehandling. Målet med behandlingen är att bryta akuta svälttillstånd och stödja till viktåterhämtning, skapa struktur kring matsituationerna, minska ätstörningssymptomen och främja positiva beteendeförändringar så att våra patienter på sikt kan bli fria från ätstörning. Vid sidan av detta arbetar vi med individuella behandlingsmål för att anpassa behandlingsprocessen till patienters individuella situationer.

Dagsjukvård

Ibland kan du vara i behov av kan du vara i behov av successiv återgång till ditt vanliga liv efter en behandlingsperiod på avdelningen och behandling i dagsjukvården kan underlätta denna process. 

I andra fall kan kan du behöva intensivare behandling än den som kan erbjudas i öppenvård och då kan du beviljas behandling på dagsjukvården.

På dagsjukvården går du i behandling under dagtid mån-fre, under som längst 16 veckor. Behandlingen innehåller bland annat måltidsstöd, social träning, matlagning, olika gruppbehandlingar, individuella samtal, familjesamtal, dietistrådgivning, fysioterapi. Vid hemträning tillämpas den kunskap man arbetat fram från sin behandling.

Dagsjukvården jobbar utifrån kognitiv beteendeterapi för ätstörningar.

Här kan du få mer information

Nationell högspecialiserad vård - för vårdgivare

Svårbehandlade ätstörningar

Frisk & Fri

Ätstörningszonen – Tjejzonen

Ätstörning.se – Om ätstörningar (atstorning.se)

Digitalt vårdmöte - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vi som arbetar här

Här arbetar specialistläkare, sjuksköterskor, skötare, fysioterapeut, rehab-koordinator, arbetsterapeut, kurator, dietist, psykolog och medicinsk sekreterare.                               

Vi har nära samarbete med Ätstörningsmottagningen och Dagsjukvården som är belägna i samma hus. Samtliga enheter tillhör samma vårdkedja och vi strävar efter att erbjuda en sömlös vård mellan våra enheter.

Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett utbildningsansvar vilket innebär att det ibland finns studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under t.ex läkarsamtal. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

 

Afson Ganjaei

Vårdenhetschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 26B
421 37 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

Plan 2, Högsbo sjukhus.

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Avd 618 anorexi och bulimi
Box 30110
400 43 Göteborg

Avdelning 618 erbjuder heldygnsvård för personer över 25 år med allvarlig ätstörning när behandling i öppenvård och dagsjukvård bedömts som otillräcklig. .

Från och med december 2023 ingår avdelning 618 i en av de fem enheter i landet som fått tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV), vilket innebär att patienter med allvarliga och svårbehandlade ätstörningar från hela landet kan få behandling hos oss.

Vårdtid bedöms individuellt utifrån varje patients behandlingsmål, behov och förutsättningar. Behandlingen utvärderas löpande och vårdtiden kan vara upp till 12 veckor. Avdelningen har 11 vårdplatser.

Din vistelse hos oss

Om du vill söka vård hos oss kan du antingen remitteras av läkare på vårdcentral eller annan mottagning. Alternativt kan du skicka en egenremiss via egenremiss i 1177.se  (länk). Om du redan har en pågående kontakt med en annan mottagning inom specialistpsykiatrin kan du vända dig till din mottagning för att få hjälp med bedömning och ställningstagande till remiss till oss.

Vid ditt besök hos oss

Inför din vistelse hos oss kan det planeras ett bedömningssamtal där du får möjlighet att ställa frågor om vården på vår avdelning och vi försöker göra en första kartläggning av din aktuella problematik. Vid inskrivningen görs en fördjupad bedömning och ställningstagande till lämpliga behandlingsinsatser.

En vårdplan upprättas tillsammans med dig, inklusive anhöriga efter din önskan. Din öppenvård eller den enheten som remitterat dig till oss kan också ha en aktiv roll i detta. I vårdplanen tydliggörs målet med inläggningen utifrån det behov och förutsättningar som finns. Vid behov kontaktas andra vårdinstanser som behöver vara delaktiga i den långsiktiga planeringen.

Vi har en professionell personalgrupp som jobbar med att öka din psykiska och fysiska hälsa genom att normalisera ditt ätande, ge kunskap om sjukdomen och öka ditt självförtroende och din självkänsla. Vi vill också öka din förmåga att ta hand om dig själv och ge dig möjlighet till bättre relationer med andra människor.

Vi kommer arbeta specifikt med de tankar och känslor som är kopplade till ätstörningen. Genom att tillsammans hitta verktyg och strategier som fungerar just för dig, övar du på att bryta mönster och beteenden som upprätthåller ätstörningen. Genom att:

 • Återhämta normal kroppsvikt samt äta regelbundet
 • Bryta kompensatoriska beteenden som tex. rörelsetvång, kräkning.
 • Kartlägga tankar, känslor, kroppsliga förnimmelser och beteenden, och få hjälp med ångesthantering
 • Arbeta med relationen till mat och livsmedel, viktfobi och kroppsuppfattning
 • Ökad sjukdomsinsikt, självkännedom och motivation till att bli frisk
 • Vid permission aktivt tillämpa färdigheter och kunskap från behandlingen

Vi erbjuder gruppbehandlingar men också enskilda samtal. Vi uppmuntrar till anhörigsamtal.

Behandlingsmål

Vi strävar efter att erbjuda evidensbaserad ätstörningsvård enligt bästa tillgängliga kunskap om ätstörningsbehandling. Målet med behandlingen är att bryta akuta svälttillstånd och stödja till viktåterhämtning, skapa struktur kring matsituationerna, minska ätstörningssymptomen och främja positiva beteendeförändringar så att våra patienter på sikt kan bli fria från ätstörning. Vid sidan av detta arbetar vi med individuella behandlingsmål för att anpassa behandlingsprocessen till patienters individuella situationer.

Dagsjukvård

Ibland kan du vara i behov av kan du vara i behov av successiv återgång till ditt vanliga liv efter en behandlingsperiod på avdelningen och behandling i dagsjukvården kan underlätta denna process. 

I andra fall kan kan du behöva intensivare behandling än den som kan erbjudas i öppenvård och då kan du beviljas behandling på dagsjukvården.

På dagsjukvården går du i behandling under dagtid mån-fre, under som längst 16 veckor. Behandlingen innehåller bland annat måltidsstöd, social träning, matlagning, olika gruppbehandlingar, individuella samtal, familjesamtal, dietistrådgivning, fysioterapi. Vid hemträning tillämpas den kunskap man arbetat fram från sin behandling.

Dagsjukvården jobbar utifrån kognitiv beteendeterapi för ätstörningar.

Här kan du få mer information

Nationell högspecialiserad vård - för vårdgivare

Svårbehandlade ätstörningar

Frisk & Fri

Ätstörningszonen – Tjejzonen

Ätstörning.se – Om ätstörningar (atstorning.se)

Digitalt vårdmöte - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vi som arbetar här

Här arbetar specialistläkare, sjuksköterskor, skötare, fysioterapeut, rehab-koordinator, arbetsterapeut, kurator, dietist, psykolog och medicinsk sekreterare.                               

Vi har nära samarbete med Ätstörningsmottagningen och Dagsjukvården som är belägna i samma hus. Samtliga enheter tillhör samma vårdkedja och vi strävar efter att erbjuda en sömlös vård mellan våra enheter.

Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett utbildningsansvar vilket innebär att det ibland finns studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under t.ex läkarsamtal. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

 

Afson Ganjaei

Vårdenhetschef