Minnesmottagning

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - fredag 7:30 - 13:00

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Wallinsgatan 6
431 39 Mölndal

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Med bil från E6, kör av vid Lackarebäcksmotet. Med bil frånSöderleden, kör av vid Fässbergsmotet. I rondell Bifrostgatan/Toltorpsgatan tag av mot Toltorpsgatan i sydvästlig riktning (mot Toltorpsdalen) och i första rondellen tag till höger in på Wallinsgatan.

Inre vägbeskrivning

Plan 4

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Minnesmottagning
413 45 Göteborg

Vi tar emot dig som behöver genomgå en utvidgad utredning/specialistbedömning vid misstanke om demenssjukdom där primärvårdens utredning inte gett tillräckligt underlag för att ställa diagnos. På vår mottagning finns ett BPSD-team, som arbetar med patienter med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Vi bedriver även klinisk forskning och läkemedelsstudier.

Söka vård hos oss

Vi är specialiserade på att utreda dig med nedsättningar av minnet och andra tankeförmågor där det finns misstanke om att det är en demenssjukdom som ligger bakom dina symtom.

Vid misstanke om demenssjukdom skall basal utredning göras enligt nationella/regionala medicinska riktlinjer. Basal utredning är ofta tillräcklig för att ställa diagnos och bedöma behov av stöd och behandling. Den basala utredningen görs i primärvården.

Om du eller dina närstående misstänker en demenssjukdom vänder du dig i första hand till din vårdcentral som gör en minnesutredning. Denna utredning är i de flesta fall tillräcklig för att ställa diagnos och sätta in lämplig behandling. Om det krävs en utvidgad utredning kan du få komma till oss på Minnesmottagning.

Du kan också skriva en egen vårdbegäran via 1177 (se rutan med E-tjänster uppe till höger) eller blanketten nedan.

Blankett för egen vårdbegäran

Information till inremitterande - remissens utformning

Den utvidgade utredningen anpassas till dina individuella behov som finns. Utredningen kan innehålla flera olika undersökningar och den tar ofta flera månader. Efter avslutad utredning lämnas information om samtliga undersökningsresultat. I vissa fall påbörjas din behandling på Minnesmottagning men oftast sker uppföljningen på din vårdcentral. Hos Minnesmottagning finns även ett BPSD-team, som arbetar med patienter med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD). 

Vid vissa sjukdomstillstånd eller om du deltar i en forskningsstudie kan du få komma tillbaka till Minnesmottagning för en längre tids uppföljning.

När du lämnar prov i vården kan vissa prov komma att sparas i en biobank. Läs mer om biobanker och biobankslagen på 1177:  Prover i vården sparas - 1177

Vid ditt besök hos oss

Hos oss kan du själv checka in via din mobil före besöket:

Självincheckning - checka in direkt

Självincheckning - så går det till

Om du inte kan checka in via mobilen:

Anmäl dig i receptionen. Du kan betala med kort eller få en faktura hemskickad. Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.

Checklista inför ditt besök

 • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
 • Du kan checka in dig via mobilen eller anmäla dig i receptionen.
 • Betalning sker vid självincheckning eller vid ankomst, vi accepterar kontant- och kortbetalning eller betalning mot faktura.
 • Ditt första besök hos oss tar vanligtvis en till två timmar.

Läkemedelsforskning vid Minnesmottagning

Behovet av nya mer effektiva läkemedel mot Alzheimers sjukdom är stort. Vid Minnesmottagning bedrivs läkemedelsforskning i samarbete med Göteborgs universitet och olika läkemedelsföretag. Alla läkemedelsstudier måste i förväg godkännas av myndigheterna och följa noggranna säkerhetskontroller.

Du som studiedeltagare behöver vara tillräckligt frisk för att själv kunna förstå vad det innebär att vara med i studierna. Du ska heller inte ha några allvarliga kroppsliga sjukdomar. Om du har läkemedel mot Alzheimers sjukdom fortsätter du med dessa även under studien samtidigt som du får studieläkemedlet. Oftast behöver du också ha en närstående som kan hjälpa till att besvara frågor om dig som studiepatient.

Flertalet av våra patienter som deltar och närstående tycker det är intressant att vara med i studierna och upplever det som positivt att få bidra till forskningen om nya läkemedel.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta någon av forskningssjuksköterskorna vid Minnesmottagning.

Kontakta våra forskningssjuksköterskor:

Maria Berglund
tel: 0727-42 11 50

Fredrika Jönsson
tel: 0722-35 17 51

Annie Segerbom
tel: 0722-10 40 71

E-post: minnesstudier@vgregion.se

Ansvariga läkare är:
Michael Jonsson och Samih Amudafar

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Du kan lämna dina synpunkter via 1177 eller till ansvarig chef.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Blankett för synpunkter på vården

Vi som arbetar här

Vi arbetar i team. Vi som hjälper och stödjer dig är läkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer, kuratorer och fysioterapeuter, arbetsterapeuter och vårdadministratörer.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset utbildar dem som ska hjälpa patienter i framtiden. Vi kan därför fråga om en student får delta ibland. Du har rätt att säga nej. Alla vi som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Mikael Mide

Enhetschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - fredag 7:30 - 13:00

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Wallinsgatan 6
431 39 Mölndal

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Med bil från E6, kör av vid Lackarebäcksmotet. Med bil frånSöderleden, kör av vid Fässbergsmotet. I rondell Bifrostgatan/Toltorpsgatan tag av mot Toltorpsgatan i sydvästlig riktning (mot Toltorpsdalen) och i första rondellen tag till höger in på Wallinsgatan.

Inre vägbeskrivning

Plan 4

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Minnesmottagning
413 45 Göteborg

Vi tar emot dig som behöver genomgå en utvidgad utredning/specialistbedömning vid misstanke om demenssjukdom där primärvårdens utredning inte gett tillräckligt underlag för att ställa diagnos. På vår mottagning finns ett BPSD-team, som arbetar med patienter med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Vi bedriver även klinisk forskning och läkemedelsstudier.

Söka vård hos oss

Vi är specialiserade på att utreda dig med nedsättningar av minnet och andra tankeförmågor där det finns misstanke om att det är en demenssjukdom som ligger bakom dina symtom.

Vid misstanke om demenssjukdom skall basal utredning göras enligt nationella/regionala medicinska riktlinjer. Basal utredning är ofta tillräcklig för att ställa diagnos och bedöma behov av stöd och behandling. Den basala utredningen görs i primärvården.

Om du eller dina närstående misstänker en demenssjukdom vänder du dig i första hand till din vårdcentral som gör en minnesutredning. Denna utredning är i de flesta fall tillräcklig för att ställa diagnos och sätta in lämplig behandling. Om det krävs en utvidgad utredning kan du få komma till oss på Minnesmottagning.

Du kan också skriva en egen vårdbegäran via 1177 (se rutan med E-tjänster uppe till höger) eller blanketten nedan.

Blankett för egen vårdbegäran

Information till inremitterande - remissens utformning

Den utvidgade utredningen anpassas till dina individuella behov som finns. Utredningen kan innehålla flera olika undersökningar och den tar ofta flera månader. Efter avslutad utredning lämnas information om samtliga undersökningsresultat. I vissa fall påbörjas din behandling på Minnesmottagning men oftast sker uppföljningen på din vårdcentral. Hos Minnesmottagning finns även ett BPSD-team, som arbetar med patienter med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD). 

Vid vissa sjukdomstillstånd eller om du deltar i en forskningsstudie kan du få komma tillbaka till Minnesmottagning för en längre tids uppföljning.

När du lämnar prov i vården kan vissa prov komma att sparas i en biobank. Läs mer om biobanker och biobankslagen på 1177:  Prover i vården sparas - 1177

Vid ditt besök hos oss

Hos oss kan du själv checka in via din mobil före besöket:

Självincheckning - checka in direkt

Självincheckning - så går det till

Om du inte kan checka in via mobilen:

Anmäl dig i receptionen. Du kan betala med kort eller få en faktura hemskickad. Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.

Checklista inför ditt besök

 • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
 • Du kan checka in dig via mobilen eller anmäla dig i receptionen.
 • Betalning sker vid självincheckning eller vid ankomst, vi accepterar kontant- och kortbetalning eller betalning mot faktura.
 • Ditt första besök hos oss tar vanligtvis en till två timmar.

Läkemedelsforskning vid Minnesmottagning

Behovet av nya mer effektiva läkemedel mot Alzheimers sjukdom är stort. Vid Minnesmottagning bedrivs läkemedelsforskning i samarbete med Göteborgs universitet och olika läkemedelsföretag. Alla läkemedelsstudier måste i förväg godkännas av myndigheterna och följa noggranna säkerhetskontroller.

Du som studiedeltagare behöver vara tillräckligt frisk för att själv kunna förstå vad det innebär att vara med i studierna. Du ska heller inte ha några allvarliga kroppsliga sjukdomar. Om du har läkemedel mot Alzheimers sjukdom fortsätter du med dessa även under studien samtidigt som du får studieläkemedlet. Oftast behöver du också ha en närstående som kan hjälpa till att besvara frågor om dig som studiepatient.

Flertalet av våra patienter som deltar och närstående tycker det är intressant att vara med i studierna och upplever det som positivt att få bidra till forskningen om nya läkemedel.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta någon av forskningssjuksköterskorna vid Minnesmottagning.

Kontakta våra forskningssjuksköterskor:

Maria Berglund
tel: 0727-42 11 50

Fredrika Jönsson
tel: 0722-35 17 51

Annie Segerbom
tel: 0722-10 40 71

E-post: minnesstudier@vgregion.se

Ansvariga läkare är:
Michael Jonsson och Samih Amudafar

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Du kan lämna dina synpunkter via 1177 eller till ansvarig chef.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Blankett för synpunkter på vården

Vi som arbetar här

Vi arbetar i team. Vi som hjälper och stödjer dig är läkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer, kuratorer och fysioterapeuter, arbetsterapeuter och vårdadministratörer.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset utbildar dem som ska hjälpa patienter i framtiden. Vi kan därför fråga om en student får delta ibland. Du har rätt att säga nej. Alla vi som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Mikael Mide

Enhetschef
Chatta med Liv