BPSD-team

BPSD-teamet tar emot personer som har en diagnostiserad demenssjukdom och som utvecklat BPSD-problem (Beteendemässiga och psykiska symtom vid Demens) där Närhälsan/primärvården har basansvaret. Vi är en specialistresurs där bedömning/kartläggning och behandling sker på konsultbasis efter remiss.

Söka vård hos oss

Primärvårdsläkare skriver remiss för råd om omvårdnadsåtgärder och om medicinska rekommendationer. Vid kontakt med oss behöver vi få information om demensdiagnos, problembild och eventuella kontaktuppgifter till ansvarig sjuksköterska/närstående. Den informationen kan vi få genom läkaren på vårdcentralen som skriver remissen till oss.

Primärvårdsläkaren ansvarar för eventuella läkemedelsförändringar och kontakten med BPSD-teamet avslutas efter 3 månader.

Vi genomför hembesök

Vi arbetar i team och bedömningen/kartläggningen och behandlingen genomförs med hänsyn till medicinska, omvårdnadsmässiga, psykologiska och psykosociala faktorer. Viktigt för arbetet är ett nära samarbete med primärvård, anhöriga, omvårdnadspersonal, kommunen och andra berörda. Vi genomför hembesök i det egna hemmet eller i särskilt boende, vi har ingen mottagningsverksamhet.

Upptagningsområde 

Vårt upptagningsområde är Göteborg-Mölndal-Partille-Härryda-Öckerö. Då patienten inte själv söker utan remitteras för bedömning och inremitterande är ansvarig omfattas inte verksamheten vid BPSD-teamet av det fria vårdvalet.

Om mer information önskas kontakta teamkoordinator:

Mona Larsson, teamkoordinator/Specialistskötare
Telefon: 031 - 343 86 91
E-post: mona.larsson@vgregion.se

Chatta med Liv