Mobilt team äldrepsykiatri

Kontakt- och besöksuppgifter

Besök

Besöksadress

Länsmansgatan 20
431 30 Mölndal

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

Målpunkt F, plan 6

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mobilt team äldrepsykiatri
431 41 Mölndal

Det mobila teamet ska göra akuta uppföljningar av patienter som nyligen skrivits ut eller gått på permission från heldygnsvården inom Psykiatri kognition och äldrepsykiatri.

Uppföljning sker i väntan på att kontakt med primär- eller öppenvårdsenhet kunnat etableras, vilket kan möjliggöra säkrare och i vissa fall snabbare utskrivning ur heldygnsvård.  Patient aktualiseras för uppföljning av MTÄ av specialistläkare som varit ansvarig för patientens vård på heldygnsvården.

Söka vård hos oss

Vård av det mobila teamet bereds i regel från heldygnsvårdsavdelning, således är det inte möjligt att söka sig till mobila teamet för vård.

Vid ditt besök hos oss

Vi besöker dig! Det mobila teamet åker till ditt hem för uppföljande besök.

Vi som arbetar här

På mobila teamet arbetar sektionsledare och skötare. 

Ola Linnhag

Vårdenhetschef

Madeleine Wedin

Vårdenhetschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Besök

Besöksadress

Länsmansgatan 20
431 30 Mölndal

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

Målpunkt F, plan 6

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mobilt team äldrepsykiatri
431 41 Mölndal

Det mobila teamet ska göra akuta uppföljningar av patienter som nyligen skrivits ut eller gått på permission från heldygnsvården inom Psykiatri kognition och äldrepsykiatri.

Uppföljning sker i väntan på att kontakt med primär- eller öppenvårdsenhet kunnat etableras, vilket kan möjliggöra säkrare och i vissa fall snabbare utskrivning ur heldygnsvård.  Patient aktualiseras för uppföljning av MTÄ av specialistläkare som varit ansvarig för patientens vård på heldygnsvården.

Söka vård hos oss

Vård av det mobila teamet bereds i regel från heldygnsvårdsavdelning, således är det inte möjligt att söka sig till mobila teamet för vård.

Vid ditt besök hos oss

Vi besöker dig! Det mobila teamet åker till ditt hem för uppföljande besök.

Vi som arbetar här

På mobila teamet arbetar sektionsledare och skötare. 

Ola Linnhag

Vårdenhetschef

Madeleine Wedin

Vårdenhetschef