Psykiatrisk mottagning intellektuell funktionsnedsättning

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 7:30 - 13:00

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Wallinsgatan 6
431 39 Mölndal

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Spårvagn 4 eller orange buss, hållplats Mölndals sjukhus. Bil. E6 mot Malmö, avfart Mölndals sjukhus

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Psykiatrisk mottagning intellektuell funktionsnedsättning
Wallinsgatan 6
431 39 Mölndal

Vi vänder oss till personer över 18 år med intellektuell funktionsnedsättning och psykiatrisk problematik. Mottagningen erbjuder huvudsakligen konsultativa specialistinsatser kring omvårdnad och medicinering, psykologiskt utrednings- och behandlingsarbete, psykosocialt behandlingsarbete, stöd till närstående och handledning till nätverk. Mottagningen har ett regionalt uppdrag.


Kontakt

Diana Hellmér

Enhetschef

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi en beskrivning av dina symtom och din aktuella situation. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss.

När du lämnar prov i vården kan vissa prov komma att sparas i en biobank. Läs mer om biobanker och biobankslagen på 1177:  Prover i vården sparas - 1177

Vid ditt besök hos oss

Vi arbetar i team och utredningen och behandlingen genomförs med hänsyn till medicinska, omvårdnadsmässiga, psykologiska och psykosociala faktorer. Vi träffar dig som patient på vår mottagning eller via hembesök. Viktigt för arbetet är ett nära samarbete med primärvård, anhöriga, boendepersonal, kommunen och andra berörda.

Checklista inför ditt besök

Hos oss kan du själv checka in via din mobil före besöket:

Självincheckning - checka in direkt

Självincheckning - så går det till

Vi som arbetar här

På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterska, kuratorer, psykologer, skötare och arbetsterapeut.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

När du lämnar prov i vården kan vissa prov komma att sparas i en biobank. Läs mer om biobanker och biobankslagen på 1177:  Prover i vården sparas - 1177

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Du kan lämna dina synpunkter via 1177 eller till ansvarig chef.
 
 

Blankett för synpunkter på vården

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 7:30 - 13:00

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Wallinsgatan 6
431 39 Mölndal

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Spårvagn 4 eller orange buss, hållplats Mölndals sjukhus. Bil. E6 mot Malmö, avfart Mölndals sjukhus

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Psykiatrisk mottagning intellektuell funktionsnedsättning
Wallinsgatan 6
431 39 Mölndal

Vi vänder oss till personer över 18 år med intellektuell funktionsnedsättning och psykiatrisk problematik. Mottagningen erbjuder huvudsakligen konsultativa specialistinsatser kring omvårdnad och medicinering, psykologiskt utrednings- och behandlingsarbete, psykosocialt behandlingsarbete, stöd till närstående och handledning till nätverk. Mottagningen har ett regionalt uppdrag.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi en beskrivning av dina symtom och din aktuella situation. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss.

När du lämnar prov i vården kan vissa prov komma att sparas i en biobank. Läs mer om biobanker och biobankslagen på 1177:  Prover i vården sparas - 1177

Vid ditt besök hos oss

Vi arbetar i team och utredningen och behandlingen genomförs med hänsyn till medicinska, omvårdnadsmässiga, psykologiska och psykosociala faktorer. Vi träffar dig som patient på vår mottagning eller via hembesök. Viktigt för arbetet är ett nära samarbete med primärvård, anhöriga, boendepersonal, kommunen och andra berörda.

Checklista inför ditt besök

Hos oss kan du själv checka in via din mobil före besöket:

Självincheckning - checka in direkt

Självincheckning - så går det till

Vi som arbetar här

På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterska, kuratorer, psykologer, skötare och arbetsterapeut.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

När du lämnar prov i vården kan vissa prov komma att sparas i en biobank. Läs mer om biobanker och biobankslagen på 1177:  Prover i vården sparas - 1177

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Du kan lämna dina synpunkter via 1177 eller till ansvarig chef.
 
 

Blankett för synpunkter på vården


Kontakt

Diana Hellmér

Enhetschef
Chatta med Liv