Tillfällig information

Kontakt med mottagningen tas via 1177.se eller via texttelefoni.se på 031-343 15 35

Psykiatrisk konsultteam för döva och hörselskadade

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Endast SMS-kontakt på ovan nummer.

Telefontider

 • Endast SMS
  måndag - fredag 7:30 - 13:00

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 8:00 - 11:45
 • måndag - fredag 12:45 - 16:00

Besöksadress

Wallinsgatan 6
431 39 Mölndal

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Psykiatriskt konsultteam för döva och hörselskadade
413 45 Göteborg

Vi tar emot dig som är över 18 år och som har grav hörselnedsättning och dövhet i kombination med psykiatrisk problematik. Anhöriga och närstående som vuxit upp med döva och gravt hörselskadade kan också ta kontakt med konsultteamet. Psykiatriskt konsultteam för döva och hörselskadade ger behandling och utredning på teckenspråk eller via teckenspråkstolk.

Konsultteamet erbjuder rådgivning/konsultation, bedömning/utredning, medicinsk behandling, arbetsterapi, psykosociala och psykoterapeutiska insatser.

Personalen har erfarenhet av psykiatrisk vård och behandling av patienter med grav hörselnedsättning och dövhet. Det innebär att personalen har kunskaper om de livsvillkor och svårigheter som personer med hörselnedsättning/dövhet kan ha. Olika former av behandlingar ges. Det kan vara samtalsbehandling och behandling med läkemedel. Behandling kan också ges tillsammans med anhöriga och närstående.

Vid ett första besök gör vi en kartläggning av din situation för att kunna utforma stödet runt dig på bästa sätt. Vi arbetar i team och utredningen och behandlingen genomförs med hänsyn till medicinska, psykologiska och psykosociala faktorer.

När du lämnar prov i vården kan vissa prov komma att sparas i en biobank. Läs mer om biobanker och biobankslagen på 1177:  Prover i vården sparas - 1177


Enhetschef

Diana Hellmér

Enhetschef

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi en kort beskrivning av dina symtom och din aktuella situation. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Andra instanser, som Dövteamet, Hörselverksamheten och Arbetsförmedlingen kan skicka remiss till mottagningen.

Att söka hjälp på Psykiatrisk mottagning för döva och hörselskadade

Du kan också skriva en egen vårdbegäran.
(Blankett för egen vårdbegäran)

Blanketten/remissen skickas till:
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Önskar du mer information kan du kontakta oss via SMS-meddelande till mobilnummer 073- 625 45 96.

Personer med akuta problem kan kontakta Psykiatrisk akutmottagning  på Östra sjukhuset.

Vid ditt besök hos oss

Hos oss kan du själv checka in via din mobil före besöket:

Självincheckning - checka in direkt

Självincheckning - så går det till

 

Checklista inför ditt besök

 • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
 • Du kan checka in dig via mobilen eller anmäla dig i receptionen.
 • Betalning sker vid självincheckning eller vid ankomst, vi accepterar kontant- och kortbetalning eller betalning mot faktura.

Vi som arbetar här

På mottagningen arbetar arbetsterapeut, psykiatrisjuksköterska, kurator, psykolog och psykiater.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Du kan lämna dina synpunkter via 1177 eller till ansvarig chef.
 
 

Blankett för synpunkter på vården

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Endast SMS-kontakt på ovan nummer.

Telefontider

 • Endast SMS
  måndag - fredag 7:30 - 13:00

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 8:00 - 11:45
 • måndag - fredag 12:45 - 16:00

Besöksadress

Wallinsgatan 6
431 39 Mölndal

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Psykiatriskt konsultteam för döva och hörselskadade
413 45 Göteborg

Vi tar emot dig som är över 18 år och som har grav hörselnedsättning och dövhet i kombination med psykiatrisk problematik. Anhöriga och närstående som vuxit upp med döva och gravt hörselskadade kan också ta kontakt med konsultteamet. Psykiatriskt konsultteam för döva och hörselskadade ger behandling och utredning på teckenspråk eller via teckenspråkstolk.

Konsultteamet erbjuder rådgivning/konsultation, bedömning/utredning, medicinsk behandling, arbetsterapi, psykosociala och psykoterapeutiska insatser.

Personalen har erfarenhet av psykiatrisk vård och behandling av patienter med grav hörselnedsättning och dövhet. Det innebär att personalen har kunskaper om de livsvillkor och svårigheter som personer med hörselnedsättning/dövhet kan ha. Olika former av behandlingar ges. Det kan vara samtalsbehandling och behandling med läkemedel. Behandling kan också ges tillsammans med anhöriga och närstående.

Vid ett första besök gör vi en kartläggning av din situation för att kunna utforma stödet runt dig på bästa sätt. Vi arbetar i team och utredningen och behandlingen genomförs med hänsyn till medicinska, psykologiska och psykosociala faktorer.

När du lämnar prov i vården kan vissa prov komma att sparas i en biobank. Läs mer om biobanker och biobankslagen på 1177:  Prover i vården sparas - 1177

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi en kort beskrivning av dina symtom och din aktuella situation. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Andra instanser, som Dövteamet, Hörselverksamheten och Arbetsförmedlingen kan skicka remiss till mottagningen.

Att söka hjälp på Psykiatrisk mottagning för döva och hörselskadade

Du kan också skriva en egen vårdbegäran.
(Blankett för egen vårdbegäran)

Blanketten/remissen skickas till:
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Önskar du mer information kan du kontakta oss via SMS-meddelande till mobilnummer 073- 625 45 96.

Personer med akuta problem kan kontakta Psykiatrisk akutmottagning  på Östra sjukhuset.

Vid ditt besök hos oss

Hos oss kan du själv checka in via din mobil före besöket:

Självincheckning - checka in direkt

Självincheckning - så går det till

 

Checklista inför ditt besök

 • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
 • Du kan checka in dig via mobilen eller anmäla dig i receptionen.
 • Betalning sker vid självincheckning eller vid ankomst, vi accepterar kontant- och kortbetalning eller betalning mot faktura.

Vi som arbetar här

På mottagningen arbetar arbetsterapeut, psykiatrisjuksköterska, kurator, psykolog och psykiater.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Du kan lämna dina synpunkter via 1177 eller till ansvarig chef.
 
 

Blankett för synpunkter på vården


Enhetschef

Diana Hellmér

Enhetschef