Centrum för Huntingtons sjukdom

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 7:30 - 13:00

Besök

Besöksadress

Wallinsgatan 6
431 39 Mölndal

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Med bil från E6, kör av vid Lackarebäcksmotet. Med bil från Söderleden kör av vid Fässbergsmotet. I rondell Bifrostgatan/Toltorpsgatan tag av mot Toltorpsgatan i sydvästlig riktning ( mot Toltorpsdalen) och i första rondellen tag till höger in på Wallinsgatan.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Centrum för Huntingtons sjukdom
Wallinsgatan 6
431 39 Mölndal

Vid Centrum för Huntingtons sjukdom tar vi emot dig med Huntingtons sjukdom samt dig som är anlagsbärare eller möjlig anlagsbärare och är i behov av medicinsk bedömning. Vi tar också emot närstående till våra patienter som är i behov av stöd.

Mottagningen samarbetar med verksamheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och med verksamheter på patientens hemort. Samarbete sker också med verksamhetsområdets FoU-enhet och vi deltar i vetenskapliga studier samt bevakar aktuell forskning. Klinisk genetik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, erbjuder genetisk vägledning vid misstanke om Huntingtons sjukdom.


Kontakt

Mikael Mide

Enhetschef

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi en kort beskrivning av dina symtom och din aktuella situation. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran via 1177 (se rutan med E-tjänster uppe till höger) eller blanketten nedan.

Blankett för egen vårdbegäran

Inför besöket får du kallelse och ett frågeformulär med svarskuvert. Detta formulär vill vi gärna att du svarar på och skickar tillbaka till oss. Då får vi veta hur du ser på din situation och har möjlighet att förbereda oss inför besöket. 

Vid ditt besök hos oss

Vid ditt besök hos oss träffar du vanligen läkare, sjuksköterska och kurator. Vi kartlägger din situation för att kunna utforma stödet runt dig på bästa sätt. Målet är att så mycket som möjligt ska ske på din hemort. Vid behov erbjuds du kontakt med fler yrkeskategorier i teamet. 

När du lämnar prov i vården kan vissa prov komma att sparas i en biobank. Läs mer om biobanker och biobankslagen på 1177:  Prover i vården sparas - 1177

Checklista inför ditt besök

Hos oss kan du själv checka in via din mobil före besöket:

Vi som arbetar här

På mottagningen arbetar läkare (specialist i neurologi och specialist i psykiatri), sjuksköterska, kurator, psykolog, arbetsterapeut, dietist och logoped. Vi har ett nära samarbete med Klinisk genetik.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Du kan lämna dina synpunkter via 1177 eller till ansvarig chef.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Blankett för synpunkter på vården 

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 7:30 - 13:00

Besök

Besöksadress

Wallinsgatan 6
431 39 Mölndal

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Med bil från E6, kör av vid Lackarebäcksmotet. Med bil från Söderleden kör av vid Fässbergsmotet. I rondell Bifrostgatan/Toltorpsgatan tag av mot Toltorpsgatan i sydvästlig riktning ( mot Toltorpsdalen) och i första rondellen tag till höger in på Wallinsgatan.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Centrum för Huntingtons sjukdom
Wallinsgatan 6
431 39 Mölndal

Vid Centrum för Huntingtons sjukdom tar vi emot dig med Huntingtons sjukdom samt dig som är anlagsbärare eller möjlig anlagsbärare och är i behov av medicinsk bedömning. Vi tar också emot närstående till våra patienter som är i behov av stöd.

Mottagningen samarbetar med verksamheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och med verksamheter på patientens hemort. Samarbete sker också med verksamhetsområdets FoU-enhet och vi deltar i vetenskapliga studier samt bevakar aktuell forskning. Klinisk genetik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, erbjuder genetisk vägledning vid misstanke om Huntingtons sjukdom.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi en kort beskrivning av dina symtom och din aktuella situation. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran via 1177 (se rutan med E-tjänster uppe till höger) eller blanketten nedan.

Blankett för egen vårdbegäran

Inför besöket får du kallelse och ett frågeformulär med svarskuvert. Detta formulär vill vi gärna att du svarar på och skickar tillbaka till oss. Då får vi veta hur du ser på din situation och har möjlighet att förbereda oss inför besöket. 

Vid ditt besök hos oss

Vid ditt besök hos oss träffar du vanligen läkare, sjuksköterska och kurator. Vi kartlägger din situation för att kunna utforma stödet runt dig på bästa sätt. Målet är att så mycket som möjligt ska ske på din hemort. Vid behov erbjuds du kontakt med fler yrkeskategorier i teamet. 

När du lämnar prov i vården kan vissa prov komma att sparas i en biobank. Läs mer om biobanker och biobankslagen på 1177:  Prover i vården sparas - 1177

Checklista inför ditt besök

Hos oss kan du själv checka in via din mobil före besöket:

Vi som arbetar här

På mottagningen arbetar läkare (specialist i neurologi och specialist i psykiatri), sjuksköterska, kurator, psykolog, arbetsterapeut, dietist och logoped. Vi har ett nära samarbete med Klinisk genetik.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Du kan lämna dina synpunkter via 1177 eller till ansvarig chef.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Blankett för synpunkter på vården 


Kontakt

Mikael Mide

Enhetschef
Chatta med Liv