Grå starr hos barn

Katarakt, eller grå starr, är en mycket vanlig sjukdom hos den äldre befolkningen. Den innebär att ögats lins gradvis grumlas så att synen blir allt mer oskarp. Kongenital katarakt, medfödd grå starr, innebär att ögats lins är grumlig redan vid födseln. Detta kan uppstå på ena ögat eller båda ögonen. Graden av grumling kan variera från en liten prick i utkanten av linsen till en helt grumlad lins, så kallad tät katarakt. En helt grumlig lins gör att ögat inte kan se, medan en liten grumling inte behöver påverka synen. Kongenital katarakt är den vanligaste orsaken till behandlingsbar blindhet hos barn världen över. I Sverige föds cirka 40 barn med katarakt per år, varav ungefär hälften behöver opereras. I hälften av alla fall vet man inte varför barnet får denna sjukdom, men ibland är den ärftligt betingad. Kongenital katarakt är också relativt vanligt hos barn med kromosomavvikelser som Downs syndrom, liksom vid ämnesomsättningssjukdomar. Katarakt kan även utvecklas senare under barndomen till följd av ögonskada, strålning eller ögonsjukdom

Så ställs diagnosen

Nyfödda barns ögon kontrolleras i Sverige på BB genom att man lyser med en lampa mot barnets pupill och söker efter en röd reflex från näthinnan. ”Röda ögon” på fotografier tagna med blixt känner de flesta till, denna undersökning visar samma sak. På BVC upprepas senare undersökningen. De flesta fall av kongenital katarakt hittas på så sätt tidigt nog för att kunna behandlas framgångsrikt. Vid fynd av linsgrumling skrivs omgående remiss till ögonläkare. Hos barn med kongenital katarakt är reflexen ojämn i färgen eller svår att få fram. 

Hos det nyfödda barnet med tät katarakt kan man ibland se en grå lins med blotta ögat. Även ett nyfött barn har normalt förmåga att fixera blicken korta stunder. Oförmåga till blickkontakt eller ögondarr, så kallad nystagmus, kan vara tecken på dålig syn som bör kontrolleras av läkare. Barn med grå starr kan också vara mycket ljuskänsliga.

Det är helt normalt att nyfödda barn skelar då och då under de första månaderna, då samarbetet mellan ögonen inte etablerats ordentligt ännu. Vid tre månaders ålder kan de flesta barn rikta blicken med bägge ögonen tillsammans. Om ett spädbarn skelar hela tiden eller med bara ett av ögonen kan det vara tecken på att det ögat ser dåligt och dessutom håller på att utveckla amblyopi.

Behandlingsalternativ

Behandling av kongenital katarakt ska sättas in så tidigt som möjligt för att uppnå bästa resultat. Valet av behandlingsmetoder kan skilja sig åt beroende på om katarakten är ensidig eller dubbelsidig, samt beroende på kataraktens utbredning och täthetsgrad.

Vid utbredd tät katarakt på ett eller båda ögonen rekommenderas tidig operation.

Vid mer diskreta grumlingar, eller grumlingar utanför det centrala området kan man avvakta med operation eller avstå helt.

Om man väljer att avvakta med operation kallas barn och föräldrar på regelbundna återbesök där man kontrollerar synutvecklingen. Därpå tar man ny ställning till om operation behöver utföras eller inte. Inför återbesöket lappbehandlar man ibland det friska ögat för att träna det med katarakt och på så sätt utvärdera hur mycket synförbättring man kan uppnå utan operation.