Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet
Hoppa till chatbot

Remiss till Smärtcentrum Östra sjukhuset

En remiss till Smärtcentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra rörande patienter med långvarig smärta skall innehålla:

 • Patientens namn och personnummer
 • Namn på ansvarig läkare och enhet som har uppföljningsansvar
 • Sammanfattning av sjukhistoria

(Debut inklusive smärtduration, förlopp, behandlingar och utfall av behandling/rehabilitering inkluderande tidigare kontakter med smärtmottagningar och rehabiliteringsenheter).

Psykiatrisk samsjuklighet och omfattning:

 • Genomförda utredningar och resultatet av dessa.
   (T.ex. bedömning av ortoped, MR, andra röntgenundersökningar samt ange datum)
 • Psykosociala faktorer av betydelse
 • Försörjning, sysselsättning, sjukskrivning
 • Aktuell och tidigare provad medicinering och effekt av denna
 • Aktuell frågeställning till Smärtcentrum
  (T.ex. läkemedelsoptimering, rehabilitering, bedömning)
 • Bekräftelse att remissen är skriven i samtycke med patient:

Vid ofullständig remiss kan remisskomplettering begäras.

Remissen skall skickas med vanlig post alternativt internpost i förslutet kuvert till:

Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg


Senast uppdaterad: 2022-03-23 16:40

Chatta med Liv chatbot logo