Information inför ditt besök på Smärtcentrum SU/ÖS

Information inför ditt besök på Smärtcentrum SU/ÖS

 • Ta med fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
 • Anmäl ditt besök i Centralkassan eller använd dig av Självincheckningstjänsten via Mobilt BankID.
 • Teambesök och läkarmottagningen kostar 300 kr, besök hos sjuksköterska, psykolog och kurator 100 kr, besök hos fysioterapeut 80 kr.

Kallelse till bedömningssamtal:

 • Första besöket du gör på Smärtcentrum syftar oftast till att samla information för en helhetsbedömning av din situation och din smärtproblematik.
 • Inför första besöket får du hemskickat ett antal frågeformulär om din smärtupplevelse och dess konsekvenser på ditt dagliga liv. Det är viktigt att du fyller i dessa. Formulären används såväl för aktuella insatser samt för uppföljning.

Bedömningskonferens:

 • Efter det första besöket görs en gemensam bedömning i teamet. Ett utfall av bedömningskonferensen kan vara att du som patient blir aktuell för behandling på Smärtcentrum.
 • I de fall där det inte blir aktuellt med fortsatt behandling här på Smärtcentrum återremitteras du till inremitterande läkare med förslag på behandling. Oavsett beslut blir du personligt informerad.

Möjliga behandlingsinsatser på Smärtcentrum:

 • Läkarbesök
 • Sköterskebesök
 • Samtal med psykolog
 • Kontakt med kurator
 • Fysioterapeutbesök
 • Smärthanteringskurs i grupp

Fokus för en behandling på Smärtcentrum är att hjälpa dig att hitta nya strategier för att själv kunna påverka din smärtsituation.

På Smärtcentrum behandlar vi svåra långvariga smärttillstånd med fokus på medicinsk smärtlindring och aktiv smärthantering i olika former. Alla eventuella behandlingar, undersökningar och ingrepp/operationer som syftar till att försöka avlägsna orsaken till smärtan ska vara genomförda och utvärderade innan du kommer till oss.

För att behandlingen skall kunna leda till en positiv förändring är det allra viktigaste att du själv är redo att arbeta med ett aktivt förhållningssätt till din smärta och att du är öppen för att lära dig mer om den. Smärta är svår att leva med och det finns inte alltid enkla lösningar. Däremot kan vi tillsammans undersöka behandlingsformer, förhållningssätt och strategier som gör det möjligt för dig att leva ett så aktivt och gott liv som möjligt.

Chatta med Liv