Snabbutbildning psoriasis

Här hittar du sex filmer som på tre minuter vardera sammanfattar det allra viktigaste om psoriasis; sjukdomen, samsjuklighet, vad du själv kan göra och vilka behandlingsalternativ som finns.

Filmerna är framtagna av Regionalt processteam psoriasis Västra Götalandsregionen och granskade av Nationell arbetsgrupp psoriasis.

Del 1: Vad är psoriasis?

I den här filmen berättar vi kort om vad psoriasis är för en sjukdom, vilka former den kan ta och vilka faktorer som kan påverka sjukdomen. 

Del 2: Samsjuklighet

I den här filmen berättar vi om de olika symptom och sjukdomar som kan förekomma tillsammans med psoriasis.

Del 3: Psoriasisartrit

I den här filmen berättar vi om den vanligaste samsjukligheten, psoriasisartrit, hur den yttrar sig och hur man kan lindra symptomen.

Del 4: Egenvård och behandling

Här beskriver vi vad du som patient själv kan göra för att lindra symptomen av din psoriasis.

Del 5: Egenvård – hälsosamma vanor

Egenvård har sin grund i hälsosamma vanor. I den här filmen berättar vi vilka vanor som gynnar ett bättre mående för dig med psoriasis. Vi beskriver också vilka vanor som ofta försämrar situationen.

Del 6: När egenvård inte räcker

I den här filmen berättar vi om de behandlingar som finns att ta till när den vanliga egenvården inte hjälper.

Vill du veta mer och möta andra med psoriasis?

Du som tillhör Västra Götalandsregionen kan också delta i Psoriasisskolan på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där du under sex digitala möten träffas i grupp för att lära mer om sjukdomen och dela erfarenheter. Mötena hålls av vårdpersonal på Verksamhet Hud- och könssjukvård.

Läs mer om Sahlgrenska Universitetssjukhusets Psoriasisskola