Utbildning om psoriasis

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en utbildning, Psoriasisskolan, för dig som har psoriasis eller har en nära relation till någon som har det. 

Sedan 2020 genomförs Psoriasisskolan i digitalt format, som videomöten, för att underlätta för fler och från hela Västra Götalandsregionen att delta. Du som bara kan eller vill delta fysiskt på Sahlgrenska, kan skriva det i anmälan. Om tillräckligt många anmäler intresse undersöker vi möjligheten att erbjuda en skola i fysiskt format.

Utbildningen genomförs en gång på våren och en gång på hösten med start i februari respektive oktober. Upplägget är 6 lektionstillfällen à 2 timmar på tisdagkvällar kl. 18-20.

Psoriasisskolans innehåll:

  • Lektion 1: Sjukdomslära, vad vet vi om sjukdomens orsaker, mekanismer, historia, förekomst och sjukdomens olika typer.
  • Lektion 2: Samsjuklighet, vilka sjukdomar som förekommer oftare hos personer med psoriasis.
  • Lektion 3: Livsstilsåtgärder för att minska samsjuklighet.
  • Lektion 4: Egenvård, vilken typ av behandling kan jag sköta själv och hur ska jag behandla. PASI och DLQI, vilka grunder vi har för att välja olika behandlingar. Vilka olika behandlingsformer finns och hur fungerar de.
  • Lektion 5: Representant från Psoriasisförbundet presenterar föreningen och vilka arbeten som pågår från föreningens sida för att förbättra vården för psoriatiker. Att leva med kronisk sjukdom, film och diskussion.
  • Lektion 6: Repetition och sammanfattning av kursinnehåll efter önskemål. Kursutvärdering.

För att få ut mest av Psoriasisskolan är det bra om du har möjlighet att närvara vid samtliga tillfällen. Lektionsformen kommer att ge utrymme för att dela med sig av egna upplevelser och erfarenheter av sjukdom och behandling.

Du kan med fördel titta igenom de sex filmer som på tre minuter vardera sammanfattar det allra viktigaste om sjukdomen, samsjuklighet, vad du själv kan göra och vilka behandlingsalternativ som finns.

Snabbutbildning om psoriasis

Anmälan och frågor

Du kan anmäla dig genom att logga in på 1177.se (sök upp Hudbehandlingsmottagning Sahlgrenska), säga till på din mottagning eller ringa till oss (se nummer nedan).

Som patient betalar du 50 kr/gång, frikort gäller. Närstående och barn under 20 år deltar utan kostnad. Uteblivet besök debiteras. Har du accepterat en plats i Psoriasisskolan och uteblir utan att meddela verksamheten, kommer du att debiteras de uteblivna besöken.

Har du frågor eller vill lämna intresseanmälan?

Psoriasissjukskötersketelefon: 031-342 77 97 (telefonsvarare)

Verksamhetsutvecklare Karin Olsson, tel. 031-342 88 89.