Information till inremitterande vårdgivare

Remisser till Verksamhet Hud- och könssjukvård skickas via Remissportalen undantaget vid misstanke eller konstaterat malignt melanom då remittering sker enligt standardiserat vårdförlopp (SVF).

Nedan finner du länkad information om teledermatoskopi (bildremiss) samt kommer inom kort hitta de standardbrev som verksamheten använder som remissvar.