Enheter

Enheter Hud- och könssjukvård

 • Arbets- och miljödermatologisk mottagning Sahlgrenska

  Vi utreder misstänkta arbets- och miljörelaterade hud besvär som kan orsakas av kontaktallergi. Här finns personal med särskild kompetens inom arbets- och miljödermatologi: specialistläkare, biomedicinska analytiker och yrkeshygieniker. Yrkeshygienikern utreder patientens kemiska miljö i arbetet och/eller på fritiden.

 • Gayhälsan

  Vi vänder oss till dig som är man och har sex med andra män, samt dig som identifierar dig som transperson. Här kan du testa dig för hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

 • Hudmottagning Sahlgrenska

  Vi vänder oss till dig med hudsjukdom. Vi har förutom en allmän hud- och prickmottagning också olika specialmottagningar för bland annat hudtumörer, malignt melanom och operation av tumörer.

 • Kuratorsmottagning hud- och könssjukvård Sahlgrenska

  Vi vänder oss till dig som patient och dig som närstående som behöver samtalsstöd i samband med hud- och könssjukvård. 

 • Könsmottagning Sahlgrenska

  Vi vänder oss till dig med misstanke om sexuellt överförbar infektion (STI). Vi tar också emot dig med hudsjukdom i underlivet, på bokat besök efter vårdbegäran/remiss från vårdcentral eller annan vårdgivare. Du kan även testa dig för könssjukdomar på din vårdcentral eller ungdomsmottagning.