För personal

Ny patient, mottagande

Råd:

  • Att utse PAS/PAUS i ett tidigt skede är att föredra. Dessa kan då förbereda för dialysstarten och bör om möjligt kunna medverka vid de första behandlingarna
  • Minimera antalet personal runt patienten under första dialyserna
  • Försök vara hos patienten så mycket som möjligt. Var lyhörd för patientens önskemål, frågor och sinnesstämning. Ta hand om eventuell medföljande anhörig
  • Anpassa mängden information så att det inte blir för mycket de första behandlingarna
  • Har patienten vårdats utomlands eller i riskområde?
    Patient med känd blodsmitta och utomlandsvårdade patienter 
  • Aktuell information om sjukresor i VGR finns att hitta på 1177.
    Mer information om Barn- och familjeformuläret (OBS! Inloggning till SU-intranät krävs)

Uppföljning, utvärdering och revision
Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO. Rutinansvarig sjuksköterska ansvarar för revision av den lokala anvisningen.


Checklista för mottagande av ny patient

Checklista för mottagande av ny patient


Checklista för patientundervisning

Checklista för patientundervisning