Kontaktuppgifter - patientkoordinatorer

Karin Edlund

Patientkoordinator - sjuksköterska
Förfrågan om utredning och väntelista för levertransplantation samt tarm- och flerorgans-transplantation, samt utredning för levande leverdonation. Tel 031-342 60 23.

Ursula Strand

Patientkoordinator - sjuksköterska
Förfrågan om utredning och väntelista för levertransplantation samt tarm- och flerorgans-transplantation, samt utredning för levande leverdonation. Tel 031-342 60 23.