Kontaktuppgifter

Martin Vesterberg

Sektionschef

Niklas Bergh

Överläkare/kardiolog

Anna Carlander

Väntelista/väntetid - Sjuksköterska, koordinator

Anette Spain

Väntelista/väntetid - Sjuksköterska, koordinator
Utredning - Sjuksköterska, koordinator

Leena Eliasson

Utredning - Sjuksköterska, koordinator

Ida Gustafsson

Mottagningssjuksköterska

Inga-Maj Konkell

Mottagningssjuksköterska

Sarah Libeck

Medicinsk sekreterare Hjärt- Lungteamet

Maria Hermansson

Medicinsk sekreterare Hjärt-Lungteamet