Kontaktuppgifter Levertransplantationsteamet

William Bennet

Teamansvarig läkare kirurgi - Överläkare

Andreas Schult

Teamansvarig läkare hepatologi - Överläkare

Karin Edlund

Sjuksköterska - patientkoordinator

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 60 23
Förfrågan om levertransplantationsutredning och väntelista .

Ursula Strand

Sjuksköterska - patientkoordinator

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 70 42
Förfrågan om levertransplantationsutredning och väntelista .

Karin Edenholm

Medicinsk sekreterare

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 70 21
Förfrågan om levertransplantationsutredning och väntelista.