ADCIS-studien

Studien undersöker effekterna av kortisonbehandling på hjärt-kärlsystemet och immunsystemet hos patienter med Addisons sjukdom och sekundär binjurebarksvikt. Resultatet kommer ge ökad förståelse för behandlingens effekter och visa på förbättringsområden för behandlingen.

De som erbjuds delta i studien är patienter med diagnosen primär binjurebarksvikt (Addisons sjukdom) och patienter med sekundär binjurebarksvikt som orsakas av hypofyssjukdom samt friska frivilliga kontrollpersoner. 

I studien undersöker vi hälsotillstånd hos cirka 100 patienter med Addisons sjukdom. Vi undersöker hjärt-kärl och immunologiska biomarkörer, åderförkalkning samt andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Detta jämförs med resultat från cirka 100 patienter med sekundär binjurebarksvikt samt kontrollpersonerna.  

Syftet är att få ökad förståelse för kortisonbehandlingen och dess inverkan på hjärt-kärlsystemet och immunsystemet hos samtliga patienter. Resultatet kommer även visa om behandlingen av Addisons sjukdom och/eller sekundär binjurebarksvikt behöver förbättras. 

För personer i åldrarna 45–70 görs skiktröntgen av hjärtats kranskärl med kontrast. Förutom blodprover kommer alla som medverkar att genomgå 24-timmars blodtrycksmätning samt två veckors kontinuerlig glukosmätning som mäts via en sensor som fästs på armen.  

Ansvarig läkare: Ragnhildur Bergthorsdottir och Konstantinos Dalakas

Forskningssjuksköterskor: Ann-Charlotte Olofsson och Helena Wik