Hjärttransplantation

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av två sjukhus i Sverige som har tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom hjärttransplantation.

Hjärttransplantation kan vara ett lämpligt behandlingsalternativ till dig med svår symtomgivande hjärtsvikt där all annan medicinsk och/eller kirurgisk behandling har erbjudits. För att en transplantation ska vara aktuell ska bedömningen vara att både livslängd och livskvalitet kan förbättras med hjälp av en hjärttransplantation. Resultaten efter transplantation är mycket goda, med en ettårs-överlevnad på 96 procent. Avgörande för ett gott resultat på lång sikt är att man lyckas förhindra komplikationer som avstötning, infektioner och negativa effekter av de läkemedel man måste ta för att förhindra avstötning.

Den första hjärttransplantationen i Sverige genomfördes på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1984. I Sverige utförs cirka 60 hjärttransplantationer årligen varav ungefär hälften på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett nära samarbete med Skånes universitetssjukhus i Lund som har det andra tillståndet att utföra hjärttransplantationer. Remisser skickas till våra två enheter från hela landet. Utredning och uppföljning görs i nära samarbete med den remitterande enheten.

För Sahlgrenska Universitetssjukhuset gäller att du oftast genomgår en basal transplantationsutredning på hemorten för kartläggning av hjärtsjukdomen och övrig organfunktion. Remissen bedöms sedan av hjärttransplantationsläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och om inga hinder upptäcks kommer du att kallas för vidare utredning på Transplantationscentrum.

Kontaktuppgifter till Hjärtmottagning Sahlgrenska

Forskning och samverkan

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) Väst är ett kunskaps- och kompetenscentrum för Västra sjukvårdsregionen som innefattar Västra Götalandsregionen och norra Region Halland. CSD Väst samarbetar med expertteam som bedriver vård av hög internationell kvalitet och arbetar med riktlinjer för vård och behandling.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är medlem i det europeiska referensnätverket (ERN) för transplantation hos barn, ERN TRANSPLANT-CHILD.

Läs mer om ERN på hemsidan för Centrum för sällsynta diagnoser Väst