Hjärtmottagning Sahlgrenska

Sahlgrenska sjukhuset

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
1/9 t o m 31/5 mån - fre 07:30 - 17:00
21/12 t o m 5/1 mån - fre 07:30 - 13:00

Blå stråket 3

Plan 1

Sahlgrenska sjukhuset

413 45 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Hållplats Sahlgrenska universitetssjukhuset

Vi vänder oss till dig med en hjärtsjukdom som hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar eller kranskärlssjukdom. Vi tar också emot dig med blodfettsrubbningar.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss.

Blankett för egen vårdbegäran

Vid ditt besök hos oss

Vi är en specialistmottagning för patienter med olika hjärtsjukdomar och blodfettsrubbningar. Hos oss finns även Sahlgrenska Universitetssjukhusets mottagning för tobaksavvänjning.

Checklista inför ditt besök:

  • Skriv gärna en lista över vilka mediciner du äter och frågor du vill ställa inför ditt besök hos oss.
  • Har du tid för läkarbesök så kom 15 minuter före utsatt tid ifall du behöver ta EKG eller mäta blodtrycket innan du träffar läkaren.
  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
  • Anmäl ditt besök i Handkirurgens kassa på plan ett.
  • Betalning sker ankomst, vi accepterar kontant- och kortbetalning eller betalning mot faktura.
  • Räkna med att besöket tar ungefär en timme.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns bland annat undersköterska, sjuksköterska, psykolog, dietist och specialistläkare.Även kurator finns kopplad till oss.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Charlotte Widell, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 77 04
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Charlotte Widell, vårdenhetschef
Telefon: 031 - 342 77 04
E-post: E-postadress