Enheter

Enheter Kardiologi

 • Avdelning 13 hjärtavdelning Sahlgrenska

  Vi tar emot dig med en hjärtrelaterad sjukdom som exempelvis hjärtsvikt eller hjärtrytmrubbning. Vi utreder också dig som ska genomgå en eventuell hjärttransplantation.

 • Avdelning 26 hjärtdagsjukvård Sahlgrenska

  På Avdelning 26 hjärtdagsjukvård vårdar vi patienter över dagen som kommer till oss hemifrån eller från ett annat sjukhus för att göra till exempel en kranskärlsröntgen, ballongvidgning av kranskärl, en ablation, få en pacemaker eller elkonverteras på grund av förmaksflimmer.

 • Avdelning 92 kardiologi Sahlgrenska

  På Avdelning 92 fokuserar vi på vård och behandling vid akut hjärtinfarkt och kärlkramp med en hög grad av övervakning i det akuta skedet. Vi vårdar även patienter med andra hjärtsjukdomar.

 • Avdelning 93 hjärtintensivvårdsavdelning Sahlgrenska

  På avdelning 93 vårdar vi dig med hjärtsjukdom som exempelvis hjärtinfarkt, hjärtsvikt eller hjärtrytmrubbning och som kan behöva intensivvård. Vi erbjuder även övervakningsplats när ditt tillstånd stabiliserats. Till oss kommer du om du ska utredas för hjärtsvikt och en eventuell hjärttransplantation.

 • Avdelning 94 hjärtdagsjukvård Sahlgrenska

  Avdelning 94 är en dagvårdsavdelning där vi utreder och behandlar patienter med hjärtsvikt via Hjärtmottagningen på Sahlgrenska.

 • Hjärtmottagning Sahlgrenska

  Vi vänder oss till dig med en hjärtsjukdom som hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar eller kranskärlssjukdom. Vi tar också emot dig med blodfettsrubbningar.

 • HLR-centrum

  HLR-centrum har ansvar för utbildning och utveckling inom HLR (Hjärt-Lung-Räddning) på Sahlgrenska. Vi utbildar instruktörer som i sin tur utbildar övrig personal. I mån av tid kan vi även hålla utbildningar för personal utanför sjukhuset. Till instruktörer hyr vi även ut utbildningsmaterial.

 • Intervention 2 Sahlgrenska

  Vi utför bland annat kranskärlsröntgen, ballongvidgning (PCI) och olika ingrepp av hjärtats klaffar, till exempel TAVI (ny aortaklaff). Här utförs också inläggning av pacemaker och ICD.

 • Intervention 3 Sahlgrenska

  Här utförs utredningar och behandlingar av hjärtrytmrubbningar samt utredning av hjärtsvikt genom hjärtkateterisering och hjärtbiopsier.

 • Tobakspreventiv mottagning Sahlgrenska

  Till oss kan du vända dig om du behöver hjälp att sluta röka eller snusa.