Tobakspreventiv mottagning Sahlgrenska

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 8:00 - 11:00

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:45

Besöksadress

Blå stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska universitetssjukhuset

Inre vägbeskrivning

Mellan målpunkt H och L, plan 3 Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Tobakspreventiv mottagning
413 45 Göteborg

Till oss kan du vända dig om du behöver hjälp att sluta röka eller snusa.

Söka vård hos oss

Primärvården är första instans för att påbörja och genomföra tobaksavvänjning. Samtliga vårdcentraler ska från och med 1 januari 2016 ha tillgång till diplomerad tobaksavvänjare. För de patienter som har sin vårdnivå inom specialistvården ska tobaksavvänjning vid behov kunna erbjudas där. Till vår mottagning kan du komma på remiss från din läkare.

Checklista inför ditt besök

Ditt första besök hos oss är alltid individuellt.

Ett individuellt möte tar 30-60 minuter. Antal individuella besök kan variera och besöken kan ske både fysiskt och digitalt (telefon eller videosamtal).

I en grupp träffas deltagarna sju gånger, gruppen leds av en sjuksköterska/diplomerad tobaksavvänjare och varje möte tar cirka 60 minuter. Antal deltagare i grupp kan variera mellan 4-10 personer.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Vi som arbetar här

På Tobakspreventiv mottagning arbetar sjuksköterskor som är utbildade speciellt inom tobaksavvänjning och i att ha kvalificerat rådgivande samtal.

Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett utbildningsansvar vilket innebär att det ibland finns studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under t.ex läkarsamtal. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

 

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Sofie Andréen

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 74 18

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 8:00 - 11:00

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:45

Besöksadress

Blå stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska universitetssjukhuset

Inre vägbeskrivning

Mellan målpunkt H och L, plan 3 Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Tobakspreventiv mottagning
413 45 Göteborg

Till oss kan du vända dig om du behöver hjälp att sluta röka eller snusa.

Söka vård hos oss

Primärvården är första instans för att påbörja och genomföra tobaksavvänjning. Samtliga vårdcentraler ska från och med 1 januari 2016 ha tillgång till diplomerad tobaksavvänjare. För de patienter som har sin vårdnivå inom specialistvården ska tobaksavvänjning vid behov kunna erbjudas där. Till vår mottagning kan du komma på remiss från din läkare.

Checklista inför ditt besök

Ditt första besök hos oss är alltid individuellt.

Ett individuellt möte tar 30-60 minuter. Antal individuella besök kan variera och besöken kan ske både fysiskt och digitalt (telefon eller videosamtal).

I en grupp träffas deltagarna sju gånger, gruppen leds av en sjuksköterska/diplomerad tobaksavvänjare och varje möte tar cirka 60 minuter. Antal deltagare i grupp kan variera mellan 4-10 personer.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Vi som arbetar här

På Tobakspreventiv mottagning arbetar sjuksköterskor som är utbildade speciellt inom tobaksavvänjning och i att ha kvalificerat rådgivande samtal.

Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett utbildningsansvar vilket innebär att det ibland finns studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under t.ex läkarsamtal. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

 

Sofie Andréen

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 74 18
Chatta med Liv