Tobakspreventiv mottagning Sahlgrenska

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 7:30 - 13:00

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 7:00 - 16:00

Besöksadress

Gröna stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska universitetssjukhuset

Inre vägbeskrivning

Plan 2, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Tobakspreventiv mottagning
413 45 Göteborg

Till oss kan du vända dig om du behöver hjälp att sluta röka eller snusa.

Söka vård hos oss

Till vår mottagning kan du komma på remiss från din läkare. Önskar du hjälp med tobaksavvänjning och har frågor kan du även kontakta oss via telefon.

Checklista inför ditt besök

  • Fyll i och ta med dig frågeformuläret om dina tobaksvanor du fått hemskickat.
  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Ett individuellt besök kostar 100 kronor och ett gruppbesök 50 kronor.

Ditt första besök hos oss är alltid individuellt.

Ett individuellt möte tar 30-60 minuter. Antal individuella besök kan variera och uppföljning per telefon görs som komplement.

I en grupp träffas deltagarna sju gånger, gruppen leds av en sjuksköterska/diplomerad tobaksavvänjare och varje möte tar cirka 60 minuter. Antal deltagare i grupp kan variera mellan 4-10 personer.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Vi som arbetar här

På Tobakspreventiv mottagning arbetar sjuksköterskor som är diplomerade tobaksavvänjare.

Ansvariga för avdelningen

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Sofie Andréen

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 74 18

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 7:30 - 13:00

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 7:00 - 16:00

Besöksadress

Gröna stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska universitetssjukhuset

Inre vägbeskrivning

Plan 2, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Tobakspreventiv mottagning
413 45 Göteborg

Till oss kan du vända dig om du behöver hjälp att sluta röka eller snusa.

Söka vård hos oss

Till vår mottagning kan du komma på remiss från din läkare. Önskar du hjälp med tobaksavvänjning och har frågor kan du även kontakta oss via telefon.

Checklista inför ditt besök

  • Fyll i och ta med dig frågeformuläret om dina tobaksvanor du fått hemskickat.
  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Ett individuellt besök kostar 100 kronor och ett gruppbesök 50 kronor.

Ditt första besök hos oss är alltid individuellt.

Ett individuellt möte tar 30-60 minuter. Antal individuella besök kan variera och uppföljning per telefon görs som komplement.

I en grupp träffas deltagarna sju gånger, gruppen leds av en sjuksköterska/diplomerad tobaksavvänjare och varje möte tar cirka 60 minuter. Antal deltagare i grupp kan variera mellan 4-10 personer.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Vi som arbetar här

På Tobakspreventiv mottagning arbetar sjuksköterskor som är diplomerade tobaksavvänjare.

Ansvariga för avdelningen

Sofie Andréen

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 74 18
Chatta med Liv