Kontakt - Analyslista

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Har du frågor angående immunologiska analyser kontakta Immunologen,
telefon 031-342 49 17.

Har du frågor angående transfusionsmedicinska analyser kontakta Transfusionsmedicin, telefon 031-342 17 48 (Sahlgrenska) eller 031-343 49 83 (Östra sjukhuset).

Har du frågor angående analyser som utförs av Vävnadstypningslaboratoriet (t.ex transplantationsutredningar) kontakta laboratoriet, telefon 031-342 17 46.

Klinisk mikrobiologi

Har du frågor angående våra analyser kontakta Bakteriologen, telefon 031-342 49 45.

Har du frågor angående våra analyser kontakta Virologen, telefon 031-342 24 44.

Klinisk kemi

Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta i första hand vår helpdesk,
telefon 031-342 13 25. I andra hand kontakta jourläkare, telefon 031-342 10 00.

Klinisk patologi

Har du frågor angående våra prover kontakta Patologen, telefon 031-342 15 16.

Har du frågor angående våra prover kontakta Cytologen, telefon 031-342 21 85.

Klinisk genetik och genomik

Har du enklare frågor kring provtagning inför klinisk genetisk analys och provsvar kontakta sekreterare på Klinisk genetik, telefon 031-343 42 06.

Är du vårdgivare/läkare och har frågor kring en specifik genetisk analys eller utredningsstrategi  kontakta vår dagjour på Klinisk genetik (via direktnummer eller via växel 031-342 10 00).