Kontakt

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Har du frågor angående immunologiska analyser kontakta Immunologen, telefon 031-342 49 17.

Har du frågor angående transfusionsmedicinska analyser kontakta Transfusionsmedicin, telefon 031-342 17 48 (Sahlgrenska) eller 031-343 49 83 (Östra sjukhuset).

Har du frågor angående analyser som utförs av Vävnadstypningslaboratoriet (t.ex transplantationsutredningar) kontakta laboratoriet, telefon 031-342 17 46.

Klinisk mikrobiologi


Har du frågor angående våra analyser kontakta Bakteriologen, telefon 031-342 49 45.

Har du frågor angående våra analyser kontakta Virologen, telefon 031-342 24 44.

Klinisk kemi


Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta i första hand vår helpdesk,
telefon 031-342 13 25. I andra hand kontakta jourläkare, telefon 031-342 77 96.

Klinisk patologi och genetik

Har du frågor angående våra prover kontakta Patologen, telefon 031-342 15 16

Har du frågor angående våra prover kontakta Cytologen, telefon 031-342 21 85

Har du frågor kring en specifik genetisk analys kontakta dagjour på Klinisk Genetik,
telefon 031-343 57 70