Kontakt

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Har du frågor angående immunologiska analyser kontakta Immunologen,
telefon 031-342 49 17.

Har du frågor angående transfusionsmedicinska analyser kontakta Transfusionsmedicin, telefon 031-342 17 48 (Sahlgrenska) eller 031-343 49 83 (Östra sjukhuset).

Har du frågor angående analyser som utförs av Vävnadstypningslaboratoriet (t.ex transplantationsutredningar) kontakta laboratoriet,
telefon 031-342 17 46.

Klinisk mikrobiologi


Har du frågor angående våra analyser kontakta Bakteriologen,
telefon 031-342 49 45.

Har du frågor angående våra analyser kontakta Virologen,
telefon 031-342 24 44.

Klinisk kemi


Har du frågor kring en kemisk analys, kontakta i första hand vår helpdesk,
telefon 031-342 13 25. I andra hand kontakta jourläkare,
telefon 031-342 77 96.

Klinisk patologi och genetik

Har du frågor angående våra prover kontakta Patologen,
telefon 031-342 15 16.

Har du frågor angående våra prover kontakta Cytologen,
telefon 031-342 21 85.

Har du frågor kring en specifik genetisk analys kontakta dagjour på Klinisk Genetik,
telefon 031-343 57 70.

Har du enklare frågor kring provtagning inför genetisk analys kontakta sekreterare på Klinisk genetik, telefon 031-343 42 06.


Senast uppdaterad: 2018-12-10 09:38