Beställ litteratursökning

Medicinska biblioteken erbjuder litteratursökning inom arbetsrelaterade frågor - när du behöver aktuell kunskap inom ditt yrkes- eller forskningsområde, för uppdatering av riktlinjer, bakgrundsmaterial, inför projekt eller information till dina patienter. Tjänsten är kostnadsfri och till för alla SU-anställda.

  • Fyll i formuläret för att göra en beställning.
  • Du kommer bli kontaktad av en bibliotekarie för dialog om detaljer kring sökningen.
  • För att bibliotekarien ska kunna utföra sökningen krävs kommunikation och återkoppling från dig.
  • När sökningen är klar får du referenser och sökhistorik över de databaser som använts inklusive antal träffar.

Vid sökning till uppsats hänvisar vi till tjänsten Boka handledning.

Beställningsformulär

Definiera din fråga, om möjligt enligt PICO (Population, Intervention, Control, Outcome).

Av vilken anledning söker du information?