Formulera en fråga

Formulera en fråga så specifikt som möjligt utifrån ett kliniskt problem. Vad är det du vill ha svar på?

PICO

Den kliniska frågeställningen kan brytas ned enligt PICO-modellen nedan.

Exempel:
En patient skall få en esofagogastrisk anastomos. Har operationsmetoden - att suturera för hand eller stejpla betydelse för förekomsten av postoperativa komplikationer så som läckage och strikturer?

PICO = Patient, Intervention Comparison Outcome.

P - Patient

Vem vill du behandla?
Diagnos, åtgärd?

Patient som ska få esofagogastrisk anastomos

I - Intervention Vilken behandling vill du undersöka?
Läkemedel, operationsmetod, akupunktur...?
Stejpling
C - Comparator Vilken behandling vill du jämföra med? Suturering för hand
O - Outcome Effektmått - vad vill du uppnå?
Minskade symtom, lägre mortalitet, ökad livskvalitet...?
Risk för läckage, strikturer