5. Utvärdering

Det är värdefullt att dokumentera och utvärdera sitt eget arbete med evidens.

  • Hur har du agerat utifrån de olika stegen i ett evidensbaserat arbetssätt?
  • Ställde du en fokuserad fråga?
  • Hittade du bästa evidens som svar på din fråga?
  • Utvärderade du svaren i förhållande till validitet och användbarhet?
  • Kunde du använda resultatet?

Ett bra sätt är att sammanfatta sina kritiska granskningar i en CAT (Critically Appraised Topic), ett strukturerat abstrakt med med fasta rubriker. Det är användbart för din redovisning, som utgångspunkt för eventuell framtida sökning (så du inte behöver starta från noll) och för spridning av kunskap.