Ellen Backman, fil dr, specialistlogoped

Ellen är legitimerad logoped sedan 2005 och specialistlogoped med inriktning språk och kommunikation på tidig nivå sedan 2018. Hon arbetar idag som verksamhetsutvecklare inom Barn- och ungdomshabiliteringen i Halland.

Ellen disputerade 2020 med avhandlingen ”Ordinary mealtimes under extraordinary circumstances – Routines and rituals of nutrition, feeding and eating in children with a gastrostomy and their families”. Ellen har ett stort intresse, både forskningsmässigt och kliniskt, vad gäller barns delaktighet i sin vård och i vardagsaktiviteter.

Vid sidan om tjänsten som verksamhetsutvecklare undervisar Ellen på logopedprogrammet vid Göteborgs universitet samt handleder studenter på verksamhetsförlagd utbildning och i uppsatsskrivande. Ellen är också licensierad utbildare i metoden Talking Mats (samtalsmatta).

Ellen Backman

Specialistlogoped, fil dr