Anna-Karin Kroksmark, med dr, överfysioterapeut

Disputerade 2006 på avhandlingen ”Muscle strength and motor function in neuromuscular disorders”.
Arbetar med forskning, utveckling, undervisning men också till viss del kliniskt arbete. Arbetar med kurser på avancerad nivå på fysioterapiprogrammet på Göteborgs universitet och handleder studenter på kandidat- och masternivå. Forskning just nu handlar om olika aspekter kring neuromuskulära sjukdomar, både longitudinella studier men också kliniska behandlingsstudier. Aktuella studier just nu handlar bland annat om långtidsuppföljning av patienter med dystrofia myotonika.

Överfysioterapeut, med dr