Git Lidman, med dr, specialistarbetsterapeut

Avhandlingens övergripande syfte var att studera utvecklingen av handfunktion och aktivitetsutförandet hos barn med unilateral spastisk cerebral pares (CP) på kort och lång sikt, efter arbetsterapeutisk intervention och behandling med läkemedlet Botulinumtoxin. Syftet var vidare att utifrån erfarenheter hos föräldrarna till barn med unilateral spastisk CP och barnen själva med diagnosen studera framgångsrika metoder för inlärning av aktiviteter som kräver bilateral handfunktion.

Med dr, specialistarbetsterapeut