Milijana Malmberg, med dr, leg audionom

Arbetar på Hörselverksamheten i Södra Älvsborg. Examinerades 2002 från audionomprogrammet vid Göteborgs universitet och har sedan januari 2002 arbetat kliniskt som audionom vid Hörselverksamheten i Södra Älvsborg. Har de första fem åren arbetat vid Hörseldiagnostik och rehabilitering med fokus på audiologisk rehabilitering och tinnitus, och de efterföljande tre åren vid Hörselteam vuxna med fokus på tinnitus och ljudkänslighet.

Tog 2009 medicine magisterexamen i audiologi vid Göteborgs Universitet. Är sedan oktober 2011 inskriven som doktorand vid Enheten för Audiologi, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet. Forskningsintresset ligger i att utveckla verktyg och metoder för att stödja rehabiliteringsprocessen och den enskilde audionomen.

Milijana Malmberg

Audionom