Susanne Nicklasson, leg arbetsterapeut

Susanne är leg arbetsterapeut vid Habiliteringen i Halland med huvudplacering i Halmstad. Hon har arbetat inom akutsjukvård sedan 1987, och började på habiliteringen 1999, då hon kort därefter var med i förberedelserna för och införandet av det som 2005 blev det nationella kvalitetsregistret CPUP (Cerebral Pares Uppföljningsprogram). Hon har varit delaktig i tre arbetsgrupper; för barnformuläret, ortos-formuläret och vuxenformuläret. Susanne deltar kliniskt i uppföljningarna som stöd för kollegorna i länet vid behov. Hon har också medverkat i en publicerad studie genom uppföljningsarbetet i CPUP: Arner M, Eliasson AC, Nicklasson S, Sommerstein K, Hägglund G. Hand function in children with cerebral palsy. A population-based study of 367 children aged 4-14 years. J Hand Surg. 2008;33A:1137-1347. Vid Lunds universitet är det uppsatsen kvar på masterutbildningen. Aktivitet och delaktighet i vardagen är något som ofta kräver handfunktion, vilket är det som Susanne främst är involverad i med bedömning, behandling och bl a tillverkning av handortoser länsövergripande.

Susanne Nicklasson

Leg arbetsterapeut