Marie Peny-Dahlstrand, med dr, överarbetsterapeut

Disputerade 2011 med avhandlingen: To get things done, the challenge in everyday life for children with spina bifida.

Idag arbetar Marie med forskning, utveckling, undervisning men också till viss del kliniskt arbete. Arbetar med kurser på både grund- och avancerad nivå på arbetsterapiprogrammet på GU och handleder studenter på kandidat, master och forskarutbildningsnivå. Ansvarar för och deltar i ett antal forskningsprojekt bl a runt utveckling av bedömningsinstrument och i projekt som beskriver aktivitetsersättningar hos personer med cerebral pares och ryggmärgsbråck. Driver också, tillsammans med samarbetspartner från Habiliteringen i Stockholm och Västra Götaland, en kliniskprövning av ny en behandlingsmetod, Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance (CO-OP) för barn och vuxna med ryggmärgsbråck och cerebral pares. Marie har erfarenhet av såväl kvalitativa som kvantitativa studier.

Överarbetsterapuet, med dr