Kontakt

ePsykiatrienheten befinner sig organisatoriskt under Psykiatri psykos på Sahlgrenska Universitetssjukhuset men vi är även en del av centrumbildningen "Centrum för Digital Hälsa". Varje medarbetare har som uppdrag att representera enheten ute på respektive verksamhetsområde.

Andreas Gremyr

Enhetschef

Oskar Holmqvist

Representant på Psykiatri Kognition och Äldrepsykiatri

Linda Wesén

Representant på Psykiatri Psykos samt Beroende

Tobias Andersson

Representant på Psykiatri Affektiva

Ester Randahl

Representant på Rättspsykiatri