Sahlgrenska Life – en investering för framtidens forskning och vård

Med Sahlgrenska Life skapar Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet konkurrenskraftiga miljöer för ledande forskning, utbildning, vård och innovation. Syftet är att omsätta nya upptäckter till konkret nytta för fler patienter. I den här rapporten berättar flera forskare, entreprenörer och företrädare för sjukhusledningen vad Sahlgrenska Life kan få för betydelse för vården, utbildningen, näringslivet och regionen som helhet.