Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på hela sjukhuset samt vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 

Sahlgrenska Life

Visionsbild över de planerade byggnaderna i Sahlgrenska Life. Bild: Sweco/Arkitema

Sahlgrenska Life är en investering för framtidens forskning och vård. Genom att utveckla verksamheter och byggnader skapar Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet konkurrenskraftiga miljöer för ledande forskning, utbildning, vård och innovation. Syftet är att omsätta nya upptäckter och innovationer till konkret nytta för fler patienter.

För att möjliggöra Sahlgrenska Life krävs utvecklade och specialiserade lokaler och miljöer. Därför pågår planeringen för nybyggnation, med tre huskroppar som kopplar samman och binder ihop akademi med sjuk- och tandvård, kring och över Per Dubbsgatan. 

Kärnan i Sahlgrenska Life är translationella miljöer där forskning och utbildning, sjuk- och tandvård, patienter och näringsliv arbetar i ett nära och ömsesidigt utbyte. Utbytet möjliggör att patienter snabbare får tillgång till nya behandlingar – och att forskare får bättre möjligheter att lösa problem. Satsningen har potential att bli en av de största mötes- och arbetsplatserna för life science-forskning i Norden.

Det senaste halvåret har Regionstyrelsen och Universitetsstyrelsen fattat beslut som innebär viktiga kliv framåt för projektet.

Bild från filmen som visar Lars Ny, läkare, i samtal med patient.

Introduktionsfilm om Sahlgrenska Life

Den här filmen ger dig en introduktion till syftet med Sahlgrenska Life. Den visar hur ett tätare samarbete mellan grundforskning och patientnära forskning på ett konkret sätt gagnar patienterna.

"Ytterst handlar det om patienterna"

Ann-Marie Wennberg Larkö, professor och sjukhusdirektör, ser Sahlgrenska Life som en motor för att driva fram nya behandlingar av de stora folksjukdomarna. Läs intervjun i Sahlgrenskaliv.

Forskare intervjuas om Sahlgrenska Life

Sahlgrenska Life är en investering för framtidens forskning och vård. Men hur? I en ny rapport berättar forskare och andra sakkunniga om sin syn på satsningen och dess betydelse. Läs rapporten som pdf här.

Presentationsmaterial

Ta del av ett presentationsmaterial om Sahlgrenska Life som bland annat beskriver syftet med projektet och det planerade innehållet i husen. Ladda ner presentationen här.

Mer om life science

Ett framtida Sahlgrenska Life blir centrum för Sahlgrenska Universitetssjukhusets life science-samverkan. Flera verksamheter arbetar dock redan i dag med life science på olika sätt. Läs mer om det här.

Läs mer

Debattartikel
Debattartikel i Göteborgs-Posten 16 mars 2021

Projektdokument

Utredning,
”Life science vid Göteborgs universitet och i Västra Götalandsregionen” - Harriet Wallberg (2020)

Nationell strategi
”En nationell strategi för life science” - Jennie Nordborg (2019)

Göteborg stads planprocess
Parallellt med planeringen inom Västra Götalandsregionen och Göteborgs Universitet pågår Göteborgs Stads planprocess. Läs om projektets status och handlingar.


Senast uppdaterad: 2021-04-08 08:21