Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sahlgrenska Life

Visionsbild över de planerade byggnaderna i Sahlgrenska Life. Bild: Sweco/Arkitema

Sahlgrenska Life är en investering för framtidens forskning och vård. Genom att utveckla verksamheter och byggnader skapar Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet konkurrenskraftiga miljöer för ledande forskning, utbildning, vård och innovation. Syftet är att omsätta nya upptäckter och innovationer till konkret nytta för fler patienter.

Kärnan i Sahlgrenska Life är miljöer där forskning och utbildning, sjuk- och tandvård, patienter och näringsliv arbetar i ett nära och ömsesidigt utbyte. Utbytet möjliggör att patienter snabbare får tillgång till nya behandlingar – och att forskare får bättre möjligheter att lösa problem. Satsningen har potential att bli en av de största mötes- och arbetsplatserna för life science-forskning i Norden.

För att möjliggöra Sahlgrenska Life krävs utvecklade och specialiserade miljöer. Därför pågår planeringen för tre nya byggnader som kopplar samman och binder ihop akademi med sjuk- och tandvård, kring och över Per Dubbsgatan. 

De senaste åren har Regionstyrelsen och Universitetsstyrelsen fattat beslut som innebär viktiga kliv framåt för projektet. Processen kring ny detaljplan som pågått i Göteborg Stad är nu avslutad – detaljplanen vann laga kraft i januari 2022.

Byggstart för det första huset planeras till 2023 med första inflyttning 2027.

Två läkare talar med patient.

Seminarium om Sahlgrenska Life

Vad kan Sahlgrenska Life innebära för patienterna och forskningen i Västsverige, och vad är bakgrunden till de nya byggnader som planeras för att förverkliga projektet? Se klipp från seminariet som hölls i oktober 2021.

Bild från filmen som visar Lars Ny, läkare, i samtal med patient.

Introduktionsfilm

Den här filmen ger dig en introduktion till syftet med Sahlgrenska Life. Den visar hur ett tätare samarbete mellan grundforskning och patientnära forskning på ett konkret sätt gagnar patienterna.

"Ytterst handlar det om patienterna"

Ann-Marie Wennberg Larkö, professor och sjukhusdirektör, ser Sahlgrenska Life som en motor för att driva fram nya behandlingar av de stora folksjukdomarna. Läs intervjun i Sahlgrenskaliv.

Forskare intervjuas om Sahlgrenska Life

Sahlgrenska Life är en investering för framtidens forskning och vård. Men hur? I en ny rapport berättar forskare och andra sakkunniga om sin syn på satsningen och dess betydelse. Läs rapporten som pdf här.

Presentationsmaterial

Ta del av ett presentationsmaterial om Sahlgrenska Life som bland annat beskriver syftet med projektet och det planerade innehållet i husen. Ladda ner PowerPoint-presentationen här.

Mer om life science

Flera verksamheter vid sjukhuset arbetar redan i dag med life science på olika sätt. Läs mer om det här.


Senast uppdaterad: 2022-02-18 10:54