Sahlgrenska Life – en investering för framtidens forskning och vård

Per Dubbsgatan och omgivande hus på Sahlgrenska sjukhusets område och Medicinareberget
Visionsbild över de byggnader som planeras inom projektet Sahlgrenska Life. Bild: Sweco/Arkitema

Med Sahlgrenska Life utvecklar Västra Götalandsregionen och Göteborgs Universitet verksamheter och byggnader för ledande forskning, utbildning, vård och innovation. Syftet är att snabba på omsättningen av nya upptäckter och innovationer till konkret nytta för fler patienter.

Samhället står inför stora utmaningar med färre personer i arbetsför ålder och en växande och åldrande befolkning. Därmed ser vi ett ökande behov av hälso- och sjukvård. Samtidigt pågår en utveckling inom medicin och teknik som ger enorma möjligheter, bland annat inom precisionsmedicin och digitalisering. För att möta utvecklingen behövs ett ökat samspel mellan forskning, vård, samhälle och näringsliv. Att förbättra förutsättningarna för detta samspel är grundtanken med Sahlgrenska Life. 

Nya miljöer

Idag pågår förberedande arbete för tre nya byggnader som kopplar samman akademin med hälso- och sjukvården. Ett hus ska uppföras på sjukhusområdet, ett på Medicinareberget och ett ska byggas över Per Dubbsgatan och på så sätt binda ssamman de två andra husen. Här ska delar av Sahlgrenska akademin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Folktandvården mötas. Det skapas också utrymme för såväl stora näringslivsaktörer som startupbolag och entreprenörer i de nya husen.

Tidplan

Nuläge: Planering och förberedande arbeten inleds under hösten 2022 och pågår i etapper till och med 2025. För mer information, besök VGR Fastigheters webbplats

Byggstart: Entreprenadarbeten för Hus 1 kommer att ske 2025–2030.

Färdigställande: Tidigast 2030.

"Ytterst handlar det om patienterna"

Ann-Marie Wennberg Larkö, professor och före detta sjukhusdirektör, ser Sahlgrenska Life som en motor för att driva fram nya behandlingar av de stora folksjukdomarna.

Forskare om Sahlgrenska Life

På vilket sätt är Sahlgrenska Life en investering för framtidens forskning och vård? I den här rapporten berättar forskare och andra sakkunniga om sin syn på satsningen och dess betydelse.

Seminarium

Vad kan Sahlgrenska Life innebära för patienterna och forskningen i Västsverige, och vad är bakgrunden till de nya byggnaderna? Här kan du titta på ett inspelat seminarium från 2022.