Sahlgrenska Life – en investering för framtidens forskning och vård

Per Dubbsgatan och omgivande hus på Sahlgrenska sjukhusets område och Medicinareberget
Visionsbild över de byggnader som planeras inom projektet Sahlgrenska Life. Bild: Sweco/Arkitema

Med Sahlgrenska Life utvecklar Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet verksamheter och byggnader för ledande forskning, utbildning, vård och innovation. Syftet är att snabba på omsättningen av nya upptäckter och innovationer till konkret nytta för fler patienter.

Samhället står inför stora utmaningar med färre personer i arbetsför ålder och en växande och åldrande befolkning – och med den ett ökande behov av hälso- och sjukvård. Samtidigt pågår en utveckling inom medicin och teknik som ger enorma möjligheter, bland annat inom precisionsmedicin och digitalisering. För att möta utvecklingen behövs ett ökat samspel mellan forskning, vård, samhälle och näringsliv. Grundtanken med Sahlgrenska Life är att förbättra förutsättningarna för detta samspel.

Med Sahlgrenska Life utvecklar Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet, tillsammans med fastighetsutvecklaren Vitartes, miljöer för ledande forskning, utbildning, vård och innovation. Ambitionen är att snabba på omsättningen av nya upptäckter och innovationer till konkret nytta för fler patienter. Samtidigt skapas attraktiva miljöer för ledande forskning och utveckling, vilket är nödvändigt för att Göteborg och Västsverige ska fortsätta vara en konkurrenskraftig region inom life science.

Idag pågår planeringen för tre nya byggnader som kopplar samman akademin med hälso- och sjukvården kring Per Dubbsgatan. Här ska delar av Sahlgrenska akademin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Folktandvården mötas. Utrymme skapas också för såväl större näringslivsaktörer som startupbolag och entreprenörer.

Status i projektet

De senaste åren har Regionstyrelsen, Universitetsstyrelsen och Kommunfullmäktige fattat beslut som innebär viktiga kliv framåt för projektet. Detaljplanen vann laga kraft i januari 2022. Hösten 2022 inleddes förberedande byggarbeten på sjukhusområdet.

Juni 2023 beslutade regionfullmäktige att köpa samtliga i aktier för hus 2 och 3 då det bedöms bli mer lönsamt att äga fastigheten själv i stället för att hyra. Regionstyrelsen ska nu överväga alternativ till hur projektet kan tas vidare.

Två läkare talar med patient.

Seminarium om Sahlgrenska Life

Vad kan Sahlgrenska Life innebära för patienterna och forskningen i Västsverige, och vad är bakgrunden till de nya byggnader som planeras för att förverkliga projektet? Se klipp från seminariet som hölls i oktober 2021.

Bild från filmen som visar Lars Ny, läkare, i samtal med patient.

Introduktionsfilm

Den här filmen ger dig en introduktion till syftet med Sahlgrenska Life. Den visar hur ett tätare samarbete mellan grundforskning och patientnära forskning på ett konkret sätt gagnar patienterna.

"Ytterst handlar det om patienterna"

Ann-Marie Wennberg Larkö, professor och sjukhusdirektör, ser Sahlgrenska Life som en motor för att driva fram nya behandlingar av de stora folksjukdomarna. Läs intervjun i Sahlgrenskaliv.

Forskare intervjuas om Sahlgrenska Life

Sahlgrenska Life är en investering för framtidens forskning och vård. Men hur? I en ny rapport berättar forskare och andra sakkunniga om sin syn på satsningen och dess betydelse. Läs rapporten som pdf här.

Presentationsmaterial

Ta del av ett presentationsmaterial om Sahlgrenska Life som bland annat beskriver projektets mål och syfte och det planerade innehållet i husen. Ladda ner PowerPoint-presentationen här.

Mer om life science

Flera verksamheter vid sjukhuset arbetar redan i dag med life science på olika sätt. Läs mer om det här.