Influensavaccination till barn med inflammatorisk tarmsjukdom

Vid behandling av inflammatorisk tarmsjukdom används ibland läkemedel som kan dämpa immunförsvaret vilket i sin tur kan leda till ökad infektionsrisk.

Influensavaccin


När det gäller influensavaccination rekommenderar vi att ert barn får denna vaccination i november till januari inför varje vintersäsong. Ett insjuknande i influensa kan medföra risk att ett skov utlöses hos barn med IBD.

Står ditt barn på högdosbehandling med kortison (över 20 mg/dag) ska inte influensavaccination ges förrän tidigast 2 veckor efter avslutad högdosbehandling.
Om ditt barn står på biologiskt läkemedel i infusionsform gäller samma restriktioner minst 2 veckor ska gå innan vaccinationen kan ges för att få så bra anslag som möjligt.

Du som förälder ansvarar för tidbokning av influensavaccination på er vårdcentral. Vi kan ge influensavaccin här på Mag-tarm-levermottagning (MTL) i samband med att ni ändå har ett besök här under vaccinationsperioden.

Chatta med Liv