Nytt arbetssätt Akutmottagning Gynekologi

Akutmottagning Gynekologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har infört ett dygnet-runt-nummer för patienter. Den som söker vård uppmanas att först ringa och få en ”förtriagering” per telefon.

Nästan hälften av de som besöker Akutmottagning Gynekologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset går ”fel.” Det vill säga, nästan hälften av personerna som åker till sjukhuset och betalar sin mottagningsavgift blir hänvisade hem eller till annan vårdgivare, till exempel Vårdcentral eller Barnmorskemottagning.

Med ambitionen att skapa en bättre vårdprocess för patienten har Akutmottagning Gynekologi nu (9 april 2024) startat ett telefonnummer dit sökande ska ringa innan de eventuellt kommer in. En barnmorska eller sjuksköterska svarar i telefonen och förtriagerar för att kunna hänvisa den sökande rätt.

Observera:

Det är viktigt att varje vårdgivare utför vård enligt sitt respektive uppdrag beskrivet i den regionala rutinen.

Så här fungerar det med det nya telefonnumret:

  • Akutmottagning Gynekologi uppmuntrar alla kollegor runt om i staden att kontakta dem för konsultation när behov finns.

  • När läkare remitterar patient till Akutmottagning Gynekologi behöver patient inte ringa innan.

  • Om du hänvisar en patient till Akutmottagning Gynekologi på grund av osäkerhet, eller på grund av att inga tider finns på vårdcentral/barnmorskemottagning, är det viktigt att du uppmanar patient att ringa oss först på telefonnummer: 031 - 342 76 50.

  • Telefontjänsten på Akutmottagning Gynekologi är öppen dygnet runt, årets alla dagar.

Röstmeddelande

I samarbete med Telefonservice Göteborg (en del av VGR) har Akutmottagning Gynekologi utarbetat ett informativt röstmeddelande som läses upp om barnmorska/sjuksköterska inte svarar i telefonen när sökande ringer. Personen uppmanas ringa 1177 för rådgivning och den som anser sig vara i behov av akut sjukhuskrävande vård uppmanas komma till akutmottagningen direkt.

Hur har denna tjänst kommunicerats ut till patienter?

Sahlgrenska Universitetssjukhusets växel hänvisar sökande till det nya telefonnumret som även står på hemsida och på 1177.
Sjuksköterskor som svarar i telefon på 1177 har samma rutin som tidigare att ringa till Akutmottagning Gynekologi för konsultation vid behov.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset har spridit information via Instagram och på Facebook. Akutmottagning Gynekologi har via mejl informerat vårdcentraler i Göteborgsområdet, omsorgsförvaltningarna i Göteborgs stad samt Barnmorskemottagningarna i Göteborg.

Tack för gott samarbete!
Hälsar ledningen för Kvinnosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset