Teamet för utmattningssyndrom

Teamet för Utmattningssyndrom behandlar svåra utmattningssyndrom och riktar sig i första hand till patienter som drabbats av utmattningssyndrom relaterat till arbetsliv/studier.

Vi tar emot remiss från primärvård, företagshälsovård och öppenvårdspsykiatri där adekvata behandlingsinsatser enligt RMR ej gett förväntat resultat. Psykiatrisk samsjuklighet bör vara behandlad och i stabilt skede. Psykosociala stressorer såsom relationsproblem, ekonomiska svårigheter, anhöriga med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa bör inte vara av den grad att de kan antas utgöra hinder i rehabiliteringen.

Vi erbjuder tidsbegränsade insatser där målet med behandlingen är ökade förutsättningar för en hållbar återgång i arbete/studier/sysselsättning. I teamet arbetar specialistläkare, psykologer, arbetsterapeut, fysioterapeut, rehabkoordinatorer och medicinsk sekreterare. För utredning och behandling behövs remiss från sjukskrivande läkare.

Följande uppgifter behöver ingå i remissen: 

  • Tidigare somatisk och psykisk sjukdom samt behandling
  • Nuvarande somatisk och psykisk sjukdom samt behandling
  • Stressfaktorer i arbete och privatliv som orsakat utmattningssyndromet
  • Anamnes av beroendeproblematik
  • Utförd utredning och behandling för utmattningssyndrom
  • Aktuell sjukskrivning
  • Läkemedel

Remissen skickas till Remissportalen:     

Teamet för utmattningssyndrom 
Affektiv mottagning 1                                                Remissportalen                                                                             
Sahlgrenska Universitetssjukhuset                                          
413 45 Göteborg

Chatta med Liv