Patologilaboratorier NÄL

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Lärketorpsvägen 20
461 73 Trollhättan

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

NÄL, Trollhättan. Följ vägskyltarna med röda kors. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patologi
Lärketorpsvägen 20
461 85 Trollhättan

Patologilaboratorier NÄL omfattar laboratorium för klinisk histopatologi, cytologi, bårhus och obduktionsenhet på NÄL, läkarstab, sekretariat och en filial på bröstcentrum i Uddevalla. Enheten omfattar preparering och ljusmikroskopisk undersökning av vävnadsprover, cellprover, kliniska obduktioner och bårhusverksamhet.

Enheten Patologilaboratorier NÄL ingår i Regional laboratoriemedicin och är en del av verksamheten Klinisk patologi

Svarstider

Verksamheten har regelbundna sammankomster med andra kliniker för diskussioner angående provsvar och behandling, så kallade organspecifika ronder.

Patologilaboratorier NÄL arbetar utifrån ett kundperspektiv, ett ekonomiskt perspektiv, processperspektiv och ett medarbetarperspektiv.

Vision 

 • Patologilaboratorier NÄL ska vara den centrala kliniken på morfologisk diagnostik och vara navet i tumördiagnostiken inom upptagningsområdet.
 • Patologilaboratorier NÄL ska vara den goda arbetsplatsen med hög och bred kompetens samt ha medarbetare som utvecklas och trivs.

Remisser

Viktigt med fullständigt ifylld remiss!

En väl ifylld remiss är en förutsättning för att provet ska kunna tas om hand.

 • Ange utförlig anamnes, frågeställning och vad provet utgörs av. 
 • Provets lokalisation fylls i avsett fält på remissen. 
 • Ange provtagningsdatum, remitterande läkare, insänt antal burkar/glas samt telefonnummer till personal där provet är taget. 
 • Vid snabbsvar ange telefonnummer och faxnummer.

Ifyllningsbara remisser

Inlämning av prover

Prov och remiss lämnas i skåp i provinlämningen på kliniken, ingående post. Prov som är ofixerat eller snabbsvar lämnas till personal i provinlämning.

Patologilaboratorier NÄL, har öppet vardagar kl 07.30-16.00.

Ansvariga för mottagningen

Bårhus- och obduktionsenhet

Bårhusverksamhet finns både på NÄL och Uddevalla sjukhus. Obduktionsverksamhet finns på NÄL. Kliniken utför kliniska obduktioner i enlighet med obduktionslagen men inte rättsmedicinska undersökningar.

Bårhus- och obduktionsenhet

Cytologiskt laboratorium

På Cytologilaboratoriet arbetar tre cytodiagnostiker. Cytologlaboratoriets verksamhet omfattar ljusmikroskopisk undersökning av enskilda celler från inskickade prover.

Cytologiskt laboratorium

Histopatologiskt laboratorium

På Histopatologlaboratoriet på NÄL arbetar 14 biomedicinska analytiker, BMA, samt ett laboratoriebiträde. Laboratoriet framställer preparat för mikroskopisk undersökning, huvudsakligen från operationsmaterial.

Histopatologiskt laboratorium

Michael Wilstermann

Verksamhetschef

Mariette Styrenius

Enhetschef Klinisk patologi och cytologi NÄL

Telefonnummer

Mobil: 010-435 28 31

Ingela Nordén Karlsson

Vårdadministrativ sekreterare

Telefonnummer

Mobil: 010-435 28 41

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Lärketorpsvägen 20
461 73 Trollhättan

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

NÄL, Trollhättan. Följ vägskyltarna med röda kors. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patologi
Lärketorpsvägen 20
461 85 Trollhättan

Patologilaboratorier NÄL omfattar laboratorium för klinisk histopatologi, cytologi, bårhus och obduktionsenhet på NÄL, läkarstab, sekretariat och en filial på bröstcentrum i Uddevalla. Enheten omfattar preparering och ljusmikroskopisk undersökning av vävnadsprover, cellprover, kliniska obduktioner och bårhusverksamhet.

Enheten Patologilaboratorier NÄL ingår i Regional laboratoriemedicin och är en del av verksamheten Klinisk patologi

Svarstider

Verksamheten har regelbundna sammankomster med andra kliniker för diskussioner angående provsvar och behandling, så kallade organspecifika ronder.

Patologilaboratorier NÄL arbetar utifrån ett kundperspektiv, ett ekonomiskt perspektiv, processperspektiv och ett medarbetarperspektiv.

Vision 

 • Patologilaboratorier NÄL ska vara den centrala kliniken på morfologisk diagnostik och vara navet i tumördiagnostiken inom upptagningsområdet.
 • Patologilaboratorier NÄL ska vara den goda arbetsplatsen med hög och bred kompetens samt ha medarbetare som utvecklas och trivs.

Remisser

Viktigt med fullständigt ifylld remiss!

En väl ifylld remiss är en förutsättning för att provet ska kunna tas om hand.

 • Ange utförlig anamnes, frågeställning och vad provet utgörs av. 
 • Provets lokalisation fylls i avsett fält på remissen. 
 • Ange provtagningsdatum, remitterande läkare, insänt antal burkar/glas samt telefonnummer till personal där provet är taget. 
 • Vid snabbsvar ange telefonnummer och faxnummer.

Ifyllningsbara remisser

Inlämning av prover

Prov och remiss lämnas i skåp i provinlämningen på kliniken, ingående post. Prov som är ofixerat eller snabbsvar lämnas till personal i provinlämning.

Patologilaboratorier NÄL, har öppet vardagar kl 07.30-16.00.

Ansvariga för mottagningen

Michael Wilstermann

Verksamhetschef

Mariette Styrenius

Enhetschef Klinisk patologi och cytologi NÄL

Telefonnummer

Mobil: 010-435 28 31

Ingela Nordén Karlsson

Vårdadministrativ sekreterare

Telefonnummer

Mobil: 010-435 28 41

Bårhus- och obduktionsenhet

Bårhusverksamhet finns både på NÄL och Uddevalla sjukhus. Obduktionsverksamhet finns på NÄL. Kliniken utför kliniska obduktioner i enlighet med obduktionslagen men inte rättsmedicinska undersökningar.

Bårhus- och obduktionsenhet

Cytologiskt laboratorium

På Cytologilaboratoriet arbetar tre cytodiagnostiker. Cytologlaboratoriets verksamhet omfattar ljusmikroskopisk undersökning av enskilda celler från inskickade prover.

Cytologiskt laboratorium

Histopatologiskt laboratorium

På Histopatologlaboratoriet på NÄL arbetar 14 biomedicinska analytiker, BMA, samt ett laboratoriebiträde. Laboratoriet framställer preparat för mikroskopisk undersökning, huvudsakligen från operationsmaterial.

Histopatologiskt laboratorium