Patologilaboratorier Borås

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 7:30 - 16:00

Sommarstängt på spermaprovsmottagningen

Spermaprovsmottagningen på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås håller stängt under veckorna 26 - 32 (24 juni – 11 augusti).

Besöksadress

Brämhultsvägen 53
504 55 Borås

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Buss 1, 3, 5 eller 8 eller bil från Södra Torget via Åsbogatan till sjukhuset Brämhultsvägen 53. Från motorväg R40 tag avfart 87 mot sjukhuset vid Hultamotet.

Inre vägbeskrivning

Ingång 16, plan 4

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Laboratorium för klinisk patologi och cytologi
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Laboratoriet analyserar cell- och vävnadsprover inom Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, Alingsås lasarett, Närhälsan och privata vårdgivare, som en del i att ställa rätt diagnos. Undersökningar av spermaprov utförs i samband med fertilitetsundersökningar och kontroll efter manlig sterilisering, vasektomi.

Laboratoriet utför även kliniska obduktioner och ansvarar för bårhusverksamhet. Klinisk obduktion utförs för att klarlägga dödsorsak och ge ökad kunskap om olika sjukdomar.

Patologilaboratorier Borås är en del av verksamheten Klinisk patologi 

Svarstider

Verksamheten har regelbundna sammankomster med andra kliniker för diskussioner angående provsvar och behandling, så kallade organspecifika ronder. Patologilaboratorier Borås arbetar utifrån ett kundperspektiv, ett ekonomiskt perspektiv, processperspektiv och ett medarbetarperspektiv.

Vision

Patologilaboratorier Borås ska vara den centrala kliniken på morfologisk diagnostik och vara navet i tumördiagnostiken inom upptagningsområdet. Enheten ska vara den goda arbetsplatsen med hög och bred kompetens samt ha medarbetare som utvecklas och trivs. 

Söka vård hos oss

För att lämna spermaprov ska din vårdgivare ha skrivit en remiss, pappersremiss, som du tar med dig. Din vårdgivare kan vara din vårdcentral, kvinnokliniken på SÄS eller en privat klinik.

Vid ditt besök hos oss

Vi har spermaprovsmottagning på tisdagar och onsdagar klockan 08.00-09.00. Inlämning sker på Provtagningen SÄS, Borås efter att en tid bokats på telefon, se provtagningsanvisning. Skall prov tas på plats på sjukhuset bokas en tid på Patologilaboratorier Borås, se provtagningsanvisning.

Läs provtagningsanvisningar innan du lämnar in provet.

Provtagningsanvisning spermaprov fertilitet
Provtagningsanvisning spermaprov vasektomi

Checklista inför ditt besök

  • ta med pappersremiss från läkaren som skrivit remissen
  • ta med giltig identitetshandling
  • förvara provet nära kroppen, i innerficka eller liknande
  • provet tas hemma och lämnas in inom 1,5 timme

Vi som arbetar här

Biomedicinska analytiker, laborationstekniker, cytodiagnostiker, patologer och medicinska sekreterare.

Ansvariga för mottagningen

Vivianne Johansson

Enhetschef Patologilaboratorier Borås
Telefon:
033 - 616 18 91

E-post: 
vivianne.v.johansson@vgregion.se

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 7:30 - 16:00

Sommarstängt på spermaprovsmottagningen

Spermaprovsmottagningen på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås håller stängt under veckorna 26 - 32 (24 juni – 11 augusti).

Besöksadress

Brämhultsvägen 53
504 55 Borås

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Buss 1, 3, 5 eller 8 eller bil från Södra Torget via Åsbogatan till sjukhuset Brämhultsvägen 53. Från motorväg R40 tag avfart 87 mot sjukhuset vid Hultamotet.

Inre vägbeskrivning

Ingång 16, plan 4

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Laboratorium för klinisk patologi och cytologi
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås

Laboratoriet analyserar cell- och vävnadsprover inom Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, Alingsås lasarett, Närhälsan och privata vårdgivare, som en del i att ställa rätt diagnos. Undersökningar av spermaprov utförs i samband med fertilitetsundersökningar och kontroll efter manlig sterilisering, vasektomi.

Laboratoriet utför även kliniska obduktioner och ansvarar för bårhusverksamhet. Klinisk obduktion utförs för att klarlägga dödsorsak och ge ökad kunskap om olika sjukdomar.

Patologilaboratorier Borås är en del av verksamheten Klinisk patologi 

Svarstider

Verksamheten har regelbundna sammankomster med andra kliniker för diskussioner angående provsvar och behandling, så kallade organspecifika ronder. Patologilaboratorier Borås arbetar utifrån ett kundperspektiv, ett ekonomiskt perspektiv, processperspektiv och ett medarbetarperspektiv.

Vision

Patologilaboratorier Borås ska vara den centrala kliniken på morfologisk diagnostik och vara navet i tumördiagnostiken inom upptagningsområdet. Enheten ska vara den goda arbetsplatsen med hög och bred kompetens samt ha medarbetare som utvecklas och trivs. 

Söka vård hos oss

För att lämna spermaprov ska din vårdgivare ha skrivit en remiss, pappersremiss, som du tar med dig. Din vårdgivare kan vara din vårdcentral, kvinnokliniken på SÄS eller en privat klinik.

Vid ditt besök hos oss

Vi har spermaprovsmottagning på tisdagar och onsdagar klockan 08.00-09.00. Inlämning sker på Provtagningen SÄS, Borås efter att en tid bokats på telefon, se provtagningsanvisning. Skall prov tas på plats på sjukhuset bokas en tid på Patologilaboratorier Borås, se provtagningsanvisning.

Läs provtagningsanvisningar innan du lämnar in provet.

Provtagningsanvisning spermaprov fertilitet
Provtagningsanvisning spermaprov vasektomi

Checklista inför ditt besök

  • ta med pappersremiss från läkaren som skrivit remissen
  • ta med giltig identitetshandling
  • förvara provet nära kroppen, i innerficka eller liknande
  • provet tas hemma och lämnas in inom 1,5 timme

Vi som arbetar här

Biomedicinska analytiker, laborationstekniker, cytodiagnostiker, patologer och medicinska sekreterare.

Ansvariga för mottagningen

Vivianne Johansson

Enhetschef Patologilaboratorier Borås
Telefon:
033 - 616 18 91

E-post: 
vivianne.v.johansson@vgregion.se