Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta restriktioner för besökare och medföljare gäller för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Du som besöker någon av sjukhusets lokaler ska vara symptomfri, bära munskydd samt hålla avstånd till andra. Läs mer om restriktionerna här.

Enheter

Enheter Klinisk genetik och genomik

  • Vi vänder oss till dig som misstänker en ärftlig cancersjukdom. Vi erbjuder vägledning, utredning och stöd. 

  • Centrum för medicinsk genomik (CMG) har till syfte och uppdrag att bidra till samordning och utveckling av vården för patienter som har cancersjukdomar, ärftliga sjukdomar och sällsynta diagnoser. Samlad kompetens inom det genetiska området innebär bättre och snabbare diagnostik, vilket betyder att patienter kan få vård och behandling som är särskilt anpassad efter deras unika behov. Centrumbildningen medför också att ännu bättre service för forskning och utveckling kan erbjudas samtidigt som den snabba utvecklingen inom genomik och precisionsmedicin kan tillvaratas på bästa sätt. CMG erbjuder genetiska laboratorietekniker och analyser inom alla sjukvårdsområden där detta efterfrågas och även för forskning och utveckling. Vi utför såväl cytogenetiska som molekylärgenetiska analyser av såväl DNA som RNA. Prover från vävnad, blod, fostervatten, moderkaka, hudbiopsi samt andra material tas emot. Andra tjänster vi utför är förvaring av prover i biobank och extraktion av DNA för vidarebefordran till externa laboratorier. Ett stort antal metoder används inkluderande NGS inklusive helgenomsekvensering, karyotypering, FISH, SNP array, PCR, QF-PCR, MLPA, sekvensering, fragmentanalys, Southern blot, realtids-PCR, etc. CMG är placerat inom verksamhetsområde Klinisk genetik och genomik som också omfattar patientmottagningsverksamhet inom Klinisk genetik.

  • Centrum för Sällsynta diagnoser Väst är ett kunskaps- och kompetenscentrum för Västra Götalandsregionen och norra Halland. Det finns ett CSD i varje sjukvårdsregion i Sverige, och dessa arbetar tillsammans genom CSD i samverkan. Till CSD Väst kan vårdgivare såväl som patienter med sällsynta hälsotillstånd och deras anhöriga, men även andra aktörer , vända sig för att få hjälp att hitta information, experter, expertteam eller patientnätverk. Vi samarbetar med och stöttar 27 expertteam, och arbetar för att fler sällsynta hälsotillstånd ska ha ett multidisciplinärt omhändertagande genom ett expertteam. Vi arbetar med kunskapsspridning och kompetensutveckling för att vårdgivare, beslutsfattare och andra samhällsaktörer ska bli medvetna om den här patientgruppens behov av förbättrad diagnostik, specialistuppföljning, helhetssyn, samordning, sammanhållen vårdkedja och förbättrad övergång från barn till vuxensjukvården och mellan olika aktörer. Vi arbetar för förbättrad samverkan mellan vårdaktörerna och tydligare ansvarsfördelning Vi har ett nära samarbete med Ågrenska, som är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser, samt intresseorganisationer. CSD i samverkan drivs av nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård genom nationellt programområde (NPO) sällsynta sjukdomar. Det finns även ett regionalt programområde för Sällsynta sjukdomar. CSD-Väst har inget vårduppdrag och har därmed ingen möjlighet att ta emot patientremisser Länk till nationella mål för CSD

  • Till dig som har ett ärftligt tillstånd eller ärftlig sjukdom:


Senast uppdaterad: 2021-09-30 07:57