Centrum för medicinsk genomik

Centrum för medicinsk genomik (CMG) har till syfte och uppdrag att bidra till samordning och utveckling av vården för patienter som har cancersjukdomar, ärftliga sjukdomar och sällsynta diagnoser. Samlad kompetens inom det genetiska området innebär bättre och snabbare diagnostik, vilket betyder att patienter kan få vård och behandling som är särskilt anpassad efter deras unika behov. Centrumbildningen medför också att ännu bättre service för forskning och utveckling kan erbjudas samtidigt som den snabba utvecklingen inom genomik och precisionsmedicin kan tillvaratas på bästa sätt. CMG erbjuder genetiska laboratorietekniker och analyser inom alla sjukvårdsområden där detta efterfrågas och även för forskning och utveckling. Vi utför såväl cytogenetiska som molekylärgenetiska analyser av såväl DNA som RNA. Prover från vävnad, blod, fostervatten, moderkaka, hudbiopsi samt andra material tas emot. Andra tjänster vi utför är förvaring av prover i biobank och extraktion av DNA för vidarebefordran till externa laboratorier. Ett stort antal metoder används inkluderande NGS inklusive helgenomsekvensering, karyotypering, FISH, SNP array, PCR, QF-PCR, MLPA, sekvensering, fragmentanalys, Southern blot, realtids-PCR, etc. CMG är placerat inom verksamhet Klinisk genetik och genomik som också omfattar patientmottagningsverksamhet inom Klinisk genetik.

Medicinskt processansvariga läkare, MPL

  • Sällsynta sjukdomar

Jorge Asin Cayuela
Sofia Thunström

  • Genetiska sjukdomar

Jesper Ottosson

  • Solida tumörer

Verena Bröcker

  • Malign hematologi

Linda Fogelstrand

  • Mikrobiologi

Magnus Lindh

 

Lovisa Lovmar

Verksamhetschef

Kina Höglund

Centrumledare

Malin Norin

Verksamhetsassistent