Serologi Sahlgrenska

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Bakteriologiska laboratoriet
telefon 031-342 49 45

Virusdiagnostik knappval
telefon 031-342 24 44:
1. Detektion (provsvar SARS CoV-2, PCR-test) 031-342 47 48 
2. Kvantifiering 031-342 46 66
3. HIV- och Hepatit 031-342 47 43
4. Serologi, virus 031-342 46 69
5. Expeditionen 

Telefontider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:30

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Guldhedsgatan 10A
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats: Medicinaregatan. Spårvagn 6,7 och 8. Buss 16, 58 och 753. P-plats: Tvärs över gatan.

Inre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk mikrobiologi
Serologi Box 7193
402 34 Göteborg

Vi utför

 • Serologisk diagnostik för påvisning och kvantifiering av bakterie- och virusspecifika antikroppar samt bakterie- och virusspecifika antigen.
 • Antikroppsbestämning i serum eller likvor för att bedöma immunitet.
 • Utför blodgivarscreening avseende hepatit, HTLV, syfilis och HIV. Här utförs även serologisk diagnostik av patientprover avseende hepatit, HTLV och HIV.
 • Graviditetsscreening avseende, Hepatit B, Hepatit C, HIV, Rubella och syfilis.

Sara Keshavarzi

Enhetschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Bakteriologiska laboratoriet
telefon 031-342 49 45

Virusdiagnostik knappval
telefon 031-342 24 44:
1. Detektion (provsvar SARS CoV-2, PCR-test) 031-342 47 48 
2. Kvantifiering 031-342 46 66
3. HIV- och Hepatit 031-342 47 43
4. Serologi, virus 031-342 46 69
5. Expeditionen 

Telefontider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:30

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Guldhedsgatan 10A
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats: Medicinaregatan. Spårvagn 6,7 och 8. Buss 16, 58 och 753. P-plats: Tvärs över gatan.

Inre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk mikrobiologi
Serologi Box 7193
402 34 Göteborg

Vi utför

 • Serologisk diagnostik för påvisning och kvantifiering av bakterie- och virusspecifika antikroppar samt bakterie- och virusspecifika antigen.
 • Antikroppsbestämning i serum eller likvor för att bedöma immunitet.
 • Utför blodgivarscreening avseende hepatit, HTLV, syfilis och HIV. Här utförs även serologisk diagnostik av patientprover avseende hepatit, HTLV och HIV.
 • Graviditetsscreening avseende, Hepatit B, Hepatit C, HIV, Rubella och syfilis.

Sara Keshavarzi

Enhetschef