Vårdhygien Sahlgrenska

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 8:30 - 12:00
  • måndag - fredag 13:00 - 16:00

Besök

Besöksadress

Guldhedsgatan 10 A
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats: Medicinaregatan. Spårvagn 6,7 och 8. Buss 16, 58 och 753. P-plats: Tvärs över gatan.

Inre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk mikrobiologi, Vårdhygien
Box 7193
402 34 Göteborg

Målet för den vårdhygieniska verksamheten är att tillsammans med vårdgivaren förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner hos patienter, vårdtagare och personal samt att förhindra smittspridning.

Här hittar du all information om Vårdhygien

Nahid Kondori

Enhetschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 8:30 - 12:00
  • måndag - fredag 13:00 - 16:00

Besök

Besöksadress

Guldhedsgatan 10 A
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats: Medicinaregatan. Spårvagn 6,7 och 8. Buss 16, 58 och 753. P-plats: Tvärs över gatan.

Inre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk mikrobiologi, Vårdhygien
Box 7193
402 34 Göteborg

Målet för den vårdhygieniska verksamheten är att tillsammans med vårdgivaren förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner hos patienter, vårdtagare och personal samt att förhindra smittspridning.

Här hittar du all information om Vårdhygien

Nahid Kondori

Enhetschef